Universitat Rovira i Virgili

Teconologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

Es defineix a nivell institucional una oferta d'activitats transversals d'entre les quals els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comuns per a tots els programes de doctorat, afavorint així l'ampliació de coneixements, la Obtenciónde competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulta les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Es fan seminaris periòdics d'investigadors de gran prestigi internacional en les diferents línies del programa.

Cada any el programa organitza unes jornades doctorals amb la participació d'investigadors de prestigi en què els estudiants del programa presenten els seus treballs a la resta.

El programa de doctorat es pot cursar íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger. Es recomana la realització d'estades predoctorals en institucions de recerca de prestigi fora de l'Estat espanyol, que es fomenten mitjançant una convocatòria d'ajuts.

Cal destacar que si un doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i compleix els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat