Universitat Rovira i Virgili

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Josep Ferré Borrull   josep.ferre(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Josep Ferré Borrull (president)   Dr. Francisco Javier Calvente Calvo (secretari)
Dr. Ramon Leyva Grasa   Dr. Eduard Llobet Valero
Dr. Jesús Brezmes Llecha    
Places de nou ingrés  15 

L'objectiu principal del programa de doctorat és formar investigadors altament qualificats en l'àmbit de les tecnologies d'aplicació en nanosistemes, bioenginyeria i energia. En el camp de l'energia, el disseny d'arquitectures per a la gestió d'energia elèctrica generada a partir de fonts renovables, la gestió i distribució eficient d'energia elèctrica en automòbils, així com el control i l'anàlisi de la dinàmica no lineal dels convertidors commutats són línies de recerca del Grup d'Automàtica i Electrònica Industrial.

En el camp dels nanosistemes, el Grup de Recerca en Nanoelectrònica i Sistemes Fotònics proporciona formació com a investigador en la fabricació de dispositius fotònics basats en microestructures i nanoestructures poroses i materials orgànics, el disseny i modelat de dispositius nanoelectrònics i fotònics, els sistemes electrònics d'alta freqüència, i les cèl·lules solars orgàniques. A més, el Grup de Microsistemes i Nanotecnologies per a l'anàlisi química ofereix l'especialització en microsistemes i nanosistemes per a la detecció química i biològica. A més de les aplicacions dels nanosensors biològics, la formació en el camp de la bioenginyeria es completa amb el processament de senyal en entorns metabolòmics, que és objecte de recerca en el del Grup de Recerca en Processament de Senyal en Ciències Òmiques.

Els doctors formats en el programa estan capacitats per incorporar-se com a investigadors en: