Universitat Rovira i Virgili

Salut, Psicologia i Psiquiatria - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

El programa, en funció de la disponibilitat pressupostària anual, afavoreix la mobilitat d'estudiants perquè obtinguin la menció europea o internacional del doctorat.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.