Universitat Rovira i Virgili

Salut, psicologia i psiquiatria - Línies de recerca

Preinscriu-te

Contacta'ns

El programa en Salut, Psicologia i Psiquiatria proporciona una visió àmplia dels processos bàsics i aplicats en Psicologia, Psiquiatria, Ciències de la Salut i les Neurociències. Les línies de recerca estan liderades per especialistes integrats en grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

El programa ofereix línies metodològiques liderades des del departament de Psicologia dirigides a el desenvolupament i aplicació de tècniques per a l'avaluació i mesura de la conducta i per al desenvolupament i aplicació de models psicomètrics per a l'avaluació de la personalitat.

Les línies de recerca en Psiquiatria estan liderades per professionals de l'Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari de Reus, i inclouen investigació tant bàsica com aplicada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica i la discapacitat intel·lectual.

En el camp de la Psicologia clínica, les línies relacionades amb la nutrició i la salut mental, els trastorns del desenvolupament i la psicopatologia infantil i juvenil, liderades per professionals de departament de Psicologia i el departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV. També destacar en aquest camp les línies d'avaluació i intervenció neuropsicològica.

Les línies de recerca en Dolor també liderades per investigadors de departament de Psicologia, inclouen la validació i desenvolupament d'instrument per a l'avaluació del dolor, així com l'estudi de diferents intervencions en subjectes amb dolor, i l'avaluació i intervenció del dolor crònic infantil.

Dins de l'àmbit de la Salut també s'ofereixen les línies emmarcades en les àrees de Neurotoxicologia i el desenvolupament de models preclínics, liderades per professors de departament de Psicologia, i el departament de Ciències Mèdiques bàsiques.

Dins de l'àmbit de la Psicologia social es troben les línies d'avaluació i intervenció psicològica en l'àmbit social, de la salut i de la feina, liderades des del departament de Psicologia de la URV. Aquestes línies inclouen investigació en recursos humans i models de qualitat; salut i riscos psicosocials i emprenedoria i innovació.

Avaluació de la funció cognitiva i de la personalitat

Professorat del programa
Dr Gutiérrez Zotes, José Alfonso - CV Dra Martorell Bonet, Lourdes - CV
Dra Sánchez Gistau, Vanessa (IISPV) - CV Dra Vilella Cuadrada, Elisabet - CV

Avaluació i intervenció del dolor crònic infantil

Professorat del programa
Dr Miró Martínez, Jordi - CV Dra Sánchez Rodríguez, Elisabet - CV

Avaluació i intervenció neuropsicològica

Professorat del programa
Dra Torrente Torné, Margarita - CV Dra Vicens Calderón, Paloma - CV

Desenvolupament i aplicació de models i procediments psicomètrics per a l'avaluació de la personalitat i les diferències individuals al llarg del cicle vital

Professorat del programa
Dr Ferrando Piera, Pere Joan - CV Dr Lorenzo Seva, Urbano - CV
Dra Morales Vives, Fàbia - CV Dr Vigil Colet, Andrés - CV

Dolor crònic

Professorat del programa
Dr Miró Martínez, Jordi - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Aragonès Benaiges, Enric Dra Jacques Aviñó, Constanza Andrea (FUN.JORDI GOL GURINA)

Emprenedoria i innovació

Professorat del programa
Dra Boada Cuerva, Maria - CV Dr Boada Grau, Joan - CV
Dra Serrano Fernandez, Maria Jose Dra Sora Miana, Beatriz
Directors/es en col·laboració
Dr Assens Serra, Jordi

Epidemiologia dels trastorns mentals en la infància i l'adolescència

Professorat del programa
Dra Arija Val, Maria Victoria - CV Dra Canals Sans, Josefa - CV
Dra Hernandez Martinez, Carmen - CV Dra Voltas Moreso, Núria - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Aragonès Benaiges, Enric Dra Jacques Aviñó, Constanza Andrea (FUN.JORDI GOL GURINA)
Dra Morales Hidalgo, Paula - CV

Estudi de la personalitat i les diferències individuals al llarg del cicle vital

Professorat del programa
Dr Ferrando Piera, Pere Joan - CV Dr Lorenzo Seva, Urbano - CV
Dra Morales Vives, Fàbia - CV Dr Vigil Colet, Andrés - CV

Estudi de les variables psicològiques personals i grupals en l'àmbit laboral

Professorat del programa
Dr Ferrando Piera, Pere Joan - CV Dr Lorenzo Seva, Urbano - CV
Dra Morales Vives, Fàbia - CV Dr Tous Pallarés, Jordi - CV
Dr Vigil Colet, Andrés - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Espinoza Díaz, Ivette Margarita - CV Dra Valdivieso León, Lorena

Estudi dels factors implicats en las fases inicials dels trastorns psicòtics

Professorat del programa
Dr Gutiérrez Zotes, José Alfonso - CV Dra Martorell Bonet, Lourdes - CV
Dr Muntané Medina, Gerard - CV Dra Sánchez Gistau, Vanessa (IISPV) - CV
Dra Vilella Cuadrada, Elisabet - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Bhattacharyya , Sagnik

Factors de risc que afecten el desenvolupament de l'infant

Professorat del programa
Dra Arija Val, Maria Victoria - CV Dra Canals Sans, Josefa - CV
Dra Hernandez Martinez, Carmen - CV Dra Voltas Moreso, Núria - CV

Identificació de marcadors genètics i moleculars en psiquiatria

Professorat del programa
Dra Alonso Perez, Maria Yolanda - CV Dra Martorell Bonet, Lourdes - CV
Dr Muntané Medina, Gerard - CV Dr Sepulveda Ramos, Esteban - CV
Dra Vilella Cuadrada, Elisabet - CV

Implicació de l'estrés en la patologia psiquiátrica

Professorat del programa
Dra Alonso Perez, Maria Yolanda - CV Dr Gutiérrez Zotes, José Alfonso - CV
Dra Martorell Bonet, Lourdes - CV Dra Sánchez Gistau, Vanessa (IISPV) - CV
Dra Vilella Cuadrada, Elisabet - CV

Neurotoxicologia i trastorns del desenvolupament i neurodegeneració

Professorat del programa
Dr Blanco Pérez, Jordi - CV Dra Cabré Bargalló, Maria - CV
Dra Colomina Fosch, Maria Teresa - CV Dr Sureda Batlle, Francesc Xavier - CV
Dra Torrente Torné, Margarita - CV Dra Vicens Calderón, Paloma - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Biosca Brull, Judit - CV Dr Valero Cabré, Antoni (ICM PARIS)

Psicobiologia i psicofarmacologia de la conducta, els processos cognitius i les emocions

Professorat del programa
Dra Colomina Fosch, Maria Teresa - CV Dra Torrente Torné, Margarita - CV
Dra Vicens Calderón, Paloma - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Bouso Saiz, José Carlos Dr Heredia Santaella, Luis - CV

Recerca en contextos psicoeducatius i socials

Professorat del programa
Dra Castarlenas Solé, Elena Teresa - CV Dr Dueñas Rada, Jorge Manuel - CV
Dra Morales Vives, Fàbia - CV

Recerca en el dolor miofascial

Professorat del programa
Dr Santafé Martínez, Manuel - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Fibla Simó, Montserrat - CV

Recursos humans i models de qualitat

Professorat del programa
Dra Boada Cuerva, Maria - CV Dr Boada Grau, Joan - CV
Dra Sora Miana, Beatriz
Directors/es en col·laboració
Dr Araya Castillo, Luis Andrés (UNAB) Dr Assens Serra, Jordi
Dra Pegalajar Jiménez, Maria Carmen (U de Granada)

Salut i riscos psicosocials

Professorat del programa
Dra Boada Cuerva, Maria - CV Dr Boada Grau, Joan - CV
Dra Serrano Fernandez, Maria Jose Dra Sora Miana, Beatriz
Directors/es en col·laboració
Dr Assens Serra, Jordi Dr Vega Muñoz, Alejandro
Dra Villamizar Osorio, Magda Liliana

e-Salut

Professorat del programa
Dra Canals Sans, Josefa - CV Dra Hernandez Martinez, Carmen - CV
Dra Huguet Roselló, Anna - CV