Universitat Rovira i Virgili

Salut, Psicologia i Psiquiatria - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. M. Teresa Colomina   mariateresa.colomina(ELIMINAR)@urv.cat
Dra. M. Teresa Colomina (presidenta)   Dr. Urbano Lorenzo Seva (secretari)
Dra. Lourdes Martorell Bonet   Dr. Manel Santafé Martínez
Dra. María Cabré Bargalló   Dra. María de los Ángeles Fernández Estévez
Dr. Jordi Miró Martínez    
Places de nou ingrès  20 

El programa de Salut, Psicologia i Psiquiatria agrupa diverses disciplines amb la finalitat de proporcionar una visió àmplia dels processos bàsics i aplicats de psicologia, psiquiatria i ciències de la salut. Es tracta d'afavorir l'intercanvi i la convergència entre diferents disciplines per comprendre millor problemes que s'hagin de treballar. També es tracta d'afavorir una xarxa de contactes científics multidisciplinaris que contribuiran a millorar el desenvolupament professional dels nostres titulats.

L'objectiu principal del programa és oferir un marc multidisciplinari que contribueixi a una millor formació dels doctorands en diversos àmbits de la salut, la psicologia i la psiquiatria.  Així, formarà investigadors i professionals capaços de plantejar i resoldre problemes de forma metòdica i eficaç, amb capacitat per transmetre els coneixements tant en els col·loquis científics internacionals com en un àmbit divulgatiu. Aquests professionals seran capaços de traslladar els seus coneixements científics a la societat i aplicar-los.

D'altra banda, aquest programa integra els camps d'estudi específics relacionats amb la salut en general i amb la salut mental, en particular agrupa especialistes en el camp de la psicologia, la psiquiatria, les ciències de la salut, les neurociències, la neuroendocrinologia, la neurotoxicologia, la psicofarmacologia y la neurorehabilitació.

El programa de doctorat de Salut, Psicologia i Psiquiatria està organitzat i coordinat per la URV amb la col·laboració de la Universitat:

Instituts i/o centres participants

 

Les persones que obtinguin aquesta titulació estaran formades i preparades per treballar en: