Universitat Rovira i Virgili

Salut, Psicologia i Psiquiatria - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

La mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral pel que sol ser recomanable realitzar alguna estada de recerca a l'estranger.

No obstant això, el programa de doctorat es pot realitzar íntegrament a la URV, o a distància si així es convé amb el director de la tesi, sense que la mobilitat a altres universitats sigui obligatòria.

Cal destacar que si es realitza una estada de recerca fora d'Espanya per un període mínim de 3 mesos, es podrà optar a la menció: "Doctor internacional".

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat