Universitat Rovira i Virgili

Nanociència, Materials i Enginyeria Química - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

Estudia l'estructura interna, les propietats i el processament dels materials en els camps fonamental i aplicat, combinant coneixements d'àrees molt diferents . El seu objectiu és crear materials amb valor afegit per a aplicacions molt diverses com ara òptica, electrònica, biomedicina, construcció, etc.

Aplica coneixements de química, física, matemàtica i altres ciències bàsiques al desenvolupament de formes econòmicament viables d'emprar matèries primeres i energia en processos industrials. Inclou el disseny, simulació, operació, control i optimització d'aquests processos, de manera que té un paper vital en la millora contínua dels productes i processos químics. La integració d'aquests coneixements es fa tenint en compte les dimensions ecològiques, socials, econòmiques i tecnològiques, amb l'objectiu de promoure un desenvolupament sostenible.

Estudia fenòmens i materials a escala atòmica, molecular i macromolecular, on les propietats difereixen considerablement de les observades a escala macroscòpica. És altament interdisciplinària amb aportacions de diversos camps de les ciències com ara química, física, bioquímica i biotecnologia, medicina, electrònica, informàtica i matemàtiques, per esmentar-ne algunes.