Universitat Rovira i Virgili

Nanociència, Materials i Enginyeria Química - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en  defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries), tal com es detalla a continuació.

Per al programa de doctorat de Nanociència, Materials i Enginyeria Química, les activitats específiques són les següents:

La mobilitat en el programa de Nanociència, Materials i Enginyeria Química és obligatòria.

La mobilitat implica estades fora de la URV, preferentment fora de l'Estat en institucions d'ensenyament superior o centres de recerca cursant activitats o fent treballs d'investigació. Si l'estada és de tres mesos o més i la institució de destinació és estrangera, el doctorand o doctoranda podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional. La mobilitat inclou també l'assistència a congressos, seminaris, tallers o altres activitats que suposen un desplaçament de l'estudiant i la integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit científic o afins.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat