Universitat Rovira i Virgili

Nanociència, Materials i Enginyeria Química - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

En aquests moments no hi ha ajudes específiques per a aquest programa de doctorat.

No obstant això, és possible accedir a programa a través d'una sèrie de convocatòries competitives que ofereixen diferents entitats com ara el programa Martí i Franquès de la URV, el Programa d'ajuts de formació i contractació de personal investigador novell de la Generalitat de Catalunya, Ajudes de formació de personal investigador (FPI) i Formació de professorat universitari (FPU) del Govern central, el Programa de doctorats industrials, etc. El coordinador i el personal administratiu assisteixen els potencials candidats al llarg dels processos administratius de sol·licitud.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.