Universitat Rovira i Virgili

Dret - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

Grups de Recerca reconeguts com a grups consolidats

En l'àmbit del Dret Públic:

Grup de Recerca sobre Territori, Ciutadania, Sostenibilitat, amb una càtedra singular sobre Dret Ambiental a la nostra Universitat, Investigador Principal Dr. Antoni Pigrau Solé; aquest Grup de Recerca ha estat reconegut per tercera vegada com a grup consolidat per l'AGAUR;  (2009 SGR 81), i (2014 SGR 294, ), i (2017 SGR 781). Dintre del grup hi ha els següents projectes de recerca vigents:

Projecte de Recerca del Ministeri, (ref. DER2015-68706-P) sobre Procesos electorales y Nuevas Tecnologías: el voto electrónico, IP- Dr. Jordi Barrat Esteve

Projecte de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) sobre Qualitat Democràtica, (ref. 2016DEMOC00009) IP Jordi Barrat Esteve

Projecte Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Convocatòria de Doctorats industrials 2016, Jordi Barrat Esteve, Scytl Secure Electronic voting, S.A. (ref.2016DI 026)

Projecte del Ministerio de Economía i Competitividad, sobre Constitución Climática Global: Gobernanza y Derecho en un Contexto Complejo, IPs  Jordi Jaria i Manzano i Susana Borràs Pentinat ( ref. DER2016-80011-P)

Projecte de recerca del Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de ayudas para la promoción del empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+I. (ref.PEJ-2014-A-44826). I P: Antoni Pigrau Solé.

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Defensar els defensors: Estratègies de protección i defensa integral de les persones defensores del medi ambient (ref.2016RICIP00009) IP Susana Borràs Pentinat.

En l'àmbit del Dret Privat

Grup de Recerca sobre Habitatge, amb una càtedra singular d'Habitatge a la nostra universitat, que ha consolidat el seu reconeixement; en aquest moment ha estat reconegut com a grup consolidat per l'AGAUR (2017 SGR 524).

Grup  de Recerca sobre Dret Civil Català, (ref. 2017 SGR 997), Investigador Principal Dr. Esteve Bosch Capdevila

Grup de Recerca sobre Dret Mercantil (ref. 2017 SGR 1294), Investigador Principal Dr. Pablo Girgado Perandones

Grup de Recerca de Dret Processal, ref. "Evidence Law" (ref. 2017 SGR 1205), Investigador Principal, Dr. Joan Picó Junoy

Projecte de Recerca del Ministerio de Economía y Competitividad sobre Regulae Iuris sobre relaciones jurídicas obligatorias, IPs Encarnació Ricart Martí i Carmen Gómez Buendía (ref.DER2016-75518-P)

Projecte de Recerca del Ministerio de Economía y Competitividad Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa, IPs Joan Pagès Galtès, Àngel Urquizu Cavallé, Estela Rivas Nieto (ref. DER2017-84726-C3-3-P)

Projecte de Recerca del Ministerio de Economía y Competitividad Nuevos retos en el derecho de seguro: hacia un nuevo mercado asegurador mas transparente y competitivo , IP Pablo Girgado Perendones (ref. DER2017-87993-P)

Projecte de Recerca del Ministerio de Economía y Competitividad Hacia una nueva regulación de la pericia judicial, IP Joan Picó Junoy (ref.DER2016-75495-P)

Projecte de Recerca del Ministerio de Economía y competitividad La libertad de testar y sus límites en los derechos civiles españoles IP Esteve Bosch Capdevila (ref. DER2015-70636-C2-2-P). 

Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y   Competitividad Vivienda colaborativa, IP Sergio Nasarre Aznar, (ref. DER2017-84726-C3-3-P).

Càtedres URV (unitats singulars de recerca, en el sí del Programa)

Càtedra Unesco d'Habitatge (director: Sergio Nasarre Aznar)

CEDAT, Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i Càtedra d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (director: Antoni Pigrau Solé)

Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martin (director Josep Ramon Fuentes Gasó)

Càtedra Tarragona Smart Mediterrànean City (director: Santiago Castellà Sorribes)

Càtedra Fundació Duanera-URV d'Estudis Duaners (director Àngel Urquizu Cavallé)