Universitat Rovira i Virgili

Dret - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Jordi Jaria Manzano    jordi.jaria(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Jordi Jaria Manzano (president)   Dr. Endrius Eliseo Cocciolo (secretari)
Dra. Núria Torres Rosell    Dra. Eva Zafra Aparici
Dra. Susana Borràs Pentinat   Dr. Alfonso González Bondia
Dra. Milenka Villca Pozo    
Places de nou ingrès  25 

El Programa de Doctorat de Dret de La Universitat Rovira i Virgili vol donar la millor oportunitat a totes les persones interessades en assolir el nivell d'estudis universitaris més elevat en l'àmbit jurídic.

El nostre programa permet la realització de la tesi doctoral en tots els àmbits jurídics possibles, ja que compta amb un quadro de més de 40 professors/res, especialistes en totes les branques jurídiques públiques i privades (veure l'apartat línies de recerca en aquesta mateixa pàgina web).

El primer programa de doctorat en Dret de la Universitat Rovira i Virgili és de l'any 1994, i des d'aquesta data el nostre programa ha estat vigent, amb adaptacions al nostre creixement a partir del creixement de la Facultat, i especialment dels diferents estudis de Màster. Fins el curs 2017/2018 a la URV s'han defensat amb èxit 77 tesis doctorals de Dret.

El nivell acadèmic de Doctorat en Dret atorga un prestigi professional indiscutible, prestigi que permet assolir màxims nivells professionals o promocionar en el propi lloc de treball. Avui són molts els despatxos professionals d'advocacia o assessorament que busquen especialistes en matèries singulars, que coneguin el dret comparat, la evolució jurisprudencial nacional, estrangera, dels òrgans jurisdiccionals supranacionals si és el cas, i la doctrina sobre el tema. La tesi doctoral permet també promocionar dintre el món de la funció pública de primer nivell, com la judicatura, la fiscalia, el notariat, etc. La tesi doctoral és també imprescindible per assolir una plaça estable de professor o investigador universitari.