Universitat Rovira i Virgili

Dret - Línies de recerca

Preinscriu-te

Contacta'ns

En aquesta gran àrea del coneixement jurídic es facilita als doctorands l'accés a diverses línies de recerca consolidades en dret civil, dret mercantil, dret processal, dret tributari, dret internacional privat i del pensament jurídic, que es troben sòlidament assentades en diversos projectes d'investigació competitius aconseguits en convocatòries públiques (europees, estatals i autonòmiques).

En aquesta gran àrea del coneixement jurídic es facilita als doctorands l'accés a diverses línies de recerca consolidades en dret administratiu, dret constitucional, dret internacional públic i privat, dret laboral, dret penal i filosofia del dret que es troben sòlidament assentades en diversos projectes de investigació competitius aconseguits en convocatòries públiques (europees, estatals i autonòmiques).

Dret Ambiental i Sostenibilitat

Professorat del programa
Dra Borràs Pentinat, Susana - CV Dra Campins Eritja, Mar
Dra Casado Casado, Lucía - CV Dr Castellà Surribas, Santiago José - CV
Dr Cocciolo , Endrius Eliseo - CV Dra De La Varga Pastor, Aitana - CV
Dr Fuentes Gasó, Josep Ramon - CV Dra Galiana Saura, Ángeles - CV
Dra Gifreu Font, Judith Dr González Bondia, Alfonso - CV
Dr Jaria Manzano, Jordi - CV Dra Marquès Banqué, Maria - CV
Dr Merino Sancho, Víctor Manuel - CV Dr Pigrau Solé, Antonio - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Moraga Sariego, Pilar (U.Chile) Dr Nohra , Fouad
Dra Pallarés Serrano, Ana (CEDAT) - CV Dra Wyatt , Tanya (U.Northumbria)
Dr Álvarez Carreño, Santiago Manuel (CEDAT)

Dret Civil

Professorat del programa
Dra Barrada Orellana, María De Los Reyes - CV Dr Bosch Capdevila, Esteban - CV
Dr Del Pozo Carrascosa, Pedro Maria Dra Franquet Sugrañes, Maria Teresa - CV
Dra Gómez Buendia, Maria Del Carmen - CV Dr Nasarre Aznar, Sergio - CV
Dr Simon Moreno, Héctor - CV

Dret Electoral i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Professorat del programa
Dr Barrat Esteve, Jordi - CV

Dret Processal

Professorat del programa
Dr Adan Domenech, Federico - CV Dra Cerrato Guri, Elisabet - CV
Dr Picó Junoy, Joan (UPF) - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Casanova Martí, Roser - CV Dr De Miranda Vázquez, Carlos (UIC)
Dr Velasco Núñez, Eloy

Dret Públic Global

Professorat del programa
Dra Casado Casado, Lucía - CV Dr Cocciolo , Endrius Eliseo - CV
Dra De La Varga Pastor, Aitana - CV Dr Fuentes Gasó, Josep Ramon - CV
Dr Jaria Manzano, Jordi - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Jiménez Serranía, Vanessa

Dret de l'Administració Pública

Professorat del programa
Dra Casado Casado, Lucía - CV Dr Cocciolo , Endrius Eliseo - CV
Dra De La Varga Pastor, Aitana - CV Dr Fuentes Gasó, Josep Ramon - CV
Dra Gifreu Font, Judith Dr Jordà Fernández, Antonio Maria - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Abdelkader García, José Miguel Dra Franco Escobar, Susana Eva (U.LA LAGUNA (ULL))
Dr Gabardo , Emerson (U Federal do Paraná) Dra Moraga Sariego, Pilar (U.Chile)
Dra Presicce , Laura (UOC) Dra Rodríguez Beas, Marina (CEDAT) - CV

Dret de l'Habitatge

Professorat del programa
Dr Nasarre Aznar, Sergio - CV Dra Rivas Nieto, María Estela - CV
Dr Simon Moreno, Héctor - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Garcia Teruel, Rosa Maria Dra Navarretta , Emanuela (U di Pisa)
Dra Viola Demestre, Isabel (UB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Directors/es en col·laboració
Dr Cremades Chueca, Oriol - CV Dra Guerrero Vizuete, Maria Esther - CV
Dr Navarro Roldan, Raúl Angel

Dret financer

Professorat del programa
Dr Pagès Galtés, Joan - CV Dra Rivas Nieto, María Estela - CV
Dr Urquizu Cavallé, Ángel - CV Dra Villca Pozo, Milenka - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Gonzales Bustos, Juan Pablo - CV Dr Salassa Boix, Rodolfo Rubén

Dret internacional privat

Professorat del programa
Dra Font Mas, Maria - CV Dra Marin Consarnau, Diana Boris - CV

Dret internacional públic i Dret de la Unió Europea

Professorat del programa
Dra Borràs Pentinat, Susana - CV Dr Castellà Surribas, Santiago José - CV
Dr González Bondia, Alfonso - CV Dr Pigrau Solé, Antonio - CV

Dret mercantil

Professorat del programa
Dra Franquet Sugrañes, Maria Teresa - CV Dr Girgado Perandones, Pablo - CV
Dr Jordà Fernández, Antonio Maria - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Gonzales Bustos, Juan Pablo - CV Dr Hernando Cebrià, Luis (UNIV. DE VALÈNCIA)

Drets fonamentals i llibertats públiques

Professorat del programa
Dr Barrat Esteve, Jordi - CV Dra Galiana Saura, Ángeles - CV
Dr Jaria Manzano, Jordi - CV Dr Merino Sancho, Víctor Manuel - CV
Dra Torres Rosell, Núria - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Oliveras Jané, Neus - CV Dra Roman Martin, Laura - CV
Dr Vernet Llobet, Jaume - CV

Estudis de Gènere

Professorat del programa
Dra Cerrato Guri, Elisabet - CV Dra De La Varga Pastor, Aitana - CV
Dr Merino Sancho, Víctor Manuel - CV Dra Torres Rosell, Núria - CV
Directors/es en col·laboració
Dra Casanova Martí, Roser - CV Dra Giménez Costa, Ana - CV
Dra Oliveras Jané, Neus - CV Dra Roman Martin, Laura - CV
Dra Villó Travé, Cristina - CV

Història de les Institucions, Regim Jurídic i Polítiques públiques de les Administracions locals

Professorat del programa
Dra Borràs Pentinat, Susana - CV Dra Casado Casado, Lucía - CV
Dr Castellà Surribas, Santiago José - CV Dr Cocciolo , Endrius Eliseo - CV
Dra De La Varga Pastor, Aitana - CV Dr Fuentes Gasó, Josep Ramon - CV
Dra Gifreu Font, Judith Dr Jordà Fernández, Antonio Maria - CV
Directors/es en col·laboració
Dr Abdelkader García, José Miguel

Pensament jurídic

Professorat del programa
Dra Gómez Buendia, Maria Del Carmen - CV Dra Ricart Martí, Maria Encarnacion - CV

Sistema de justícia penal

Professorat del programa
Dra Marquès Banqué, Maria - CV Dr Quintero Olivares, Gonzalo - CV
Dra Torres Rosell, Núria - CV

Teoria i filosofia del dret

Professorat del programa
Dra Galiana Saura, Ángeles - CV Dr Merino Sancho, Víctor Manuel - CV