Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

Anualment el doctorat convoca ajuts de 3.000 € per a la mobilitat científica dels doctorands. El nombre d'aquests ajuts oscil·la entre quatre i cinc.
Aquesta mobilitat ha de ser de com a mínim tres mesos i ha de conduir a un doctorat europeu o internacional.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.