Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest crus acadèmic 

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries).

Està previst programar els complements de formació de forma individual, en funció de l'avaluació del director o directora de tesi, que detectarà mancances específiques relacionades amb la línia de recerca a la qual s'incorpori el doctorand o doctoranda i que no hagin estat cobertes per la seva formació prèvia. Previsiblement, els estudiants que hagin cursat algun dels màsters oficials que ofereix la Universitat Rovira i Virgili en el camp de la salut no necessitaran cap complement formatiu.

El programa de doctorat es pot realitzar íntegrament a la Universitat Rovira i Virgili o a distància si així es convé amb el director de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral pel que sol ser recomanable realitzar alguna estada de recerca a l'estranger. Per incentivar la mobilitat, el programa de doctorat convoca cada curs entre 3-5 beques de 3000 € per a estades internacionals de recerca (veure apartat de beques).

Cal destacar que si es realitza una estada de recerca fora d'Espanya per un període mínim de 3 mesos, i es compleixen els requisits que estableix el Reial Decret 99/2011, el doctorand o doctoranda podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció Internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat