Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Complements de formació

Cal programar els complements de formació de manera individual, en funció de l'avaluació de cada director de tesi, que ha de detectar les mancances específiques relacionades amb la línia de recerca on s'incorpora el doctorand no cobertes per la seva formació prèvia.

Previsiblement, els estudiants que han cursat algun màster oficial de la URV en el camp de la salut no requereixen cap complement formatiu. La formació complementària s'ofereix d'entre les assignatures introductòries dels màsters següents:

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.