Universitat Rovira i Virgili

Antropologia i Comunicació - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

El DAC compta amb petits ajuts adreçats als/les estudiants matriculats/des per a la redacció d'articles científics, estades a l'estranger o l'elaboració de la tesi. Són convocats cada semestre i consten de quantitats limitades que poden variar segons disponibilitat pressupostària (exemple, 300 euros d'ajut per traduccions d'un article o 500 per una estada internacional). Es publica una convocatòria semestral al Campus Virtual.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajuts i premis per a estudis de doctorat.