Universitat Rovira i Virgili

Antropologia i Comunicació - Activitats formatives

Preinscriu-te

Contacta'ns

Activitats formatives transversals

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Activitats formatives específiques

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i caràcter (optatives o obligatòries).

Per al programa de doctorat d'Antropologia i Comunicació, les activitats específiques són les següents:

1.Una jornada anual centrada en un tema específic relatiu a la recerca en general amb la corresponent especificitat en els camps de l'antropologia i la comunicació.

2.Un seminari de seguiment anual en què els  doctorands  dels cursos posteriors al primer exposen l'estat de desenvolupament de la seva tesi davant dels companys de programa i dels professors.

3.Diversos cursos, xerrades i conferències aprofitant la presència en tots dos departaments d'investigadors i professors especialitzats en temàtiques vinculades al doctorat.

Consulteu el Pla d’Activitats Formatives del programa

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat