Universitat Rovira i Virgili

Bioinformàtica - Activitats formatives

Preinscriu-te

Contacta'ns

Es defineix a nivell institucional una oferta d'activitats transversales d'entre les quals, els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir-ne algunes per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats son comunes per a tots els programes de doctorat, afavorint així l'ampliació de coneixements, la obtenció de competencies transversals i el foment de les relacions interdisciplinars entre doctorands.

Consulta les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

 OBLIGATÒRIES 

 1. Desenvolupament d'habilitats de comunicació i difusió de la recerca.
  Cadascun dels panells de selecció i revisió de progrés del Programa de Doctorat organitzarà sessions anuals de revisió de progrés que reuniran els doctorands per línia de recerca. Aquestes sessions també es faran servir per desenvolupar les habilitats de comunicació de recerca dels estudiants, a les quals es prestarà especial atenció durant les presentacions dels estudiants.

 2. Assistència a grups de treball de doctorat
  Anualment, el Programa de Doctorat organitzarà un taller científic d'un dia. El doctorand haurà de participar com a mínim en 2 d'aquests tallers, presentant un pòster. L'objectiu dels tallers és presentar, compartir i discutir l'estat del procés de recerca del projecte de tesi a les etapes inicial, central i final.

 3. Assistència a seminaris o congressos impartits per experts en la matèria del coneixement
  El Programa de Doctorat organitzarà una sèrie de seminaris científics, almenys 2 per curs, per tal de millorar el coneixement del doctorand sobre els temes relacionats amb la investigació de la tesi doctoral. L'estudiant de doctorat ha d'assistir almenys a 3 seminaris per curs. Els seminaris seran impartits per investigadors de prestigi internacional, sobre els temes que inclou el Programa.

 4. Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  La presentació de la pròpia investigació, així com la discussió davant d'un públic amb formació en el tema exposat, suposen una de les formes més útils d'aprenentatge i millora de l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la matèria en què s'inclou el treball de tesi del doctorand i en què participen importants investigadors al camp d'estudi, és una prova fonamental en la formació definitiva i completa del futur investigador.

 5. Elaboració d'un article de recerca enviat a una revista científica d'impacte
  Els resultats més representatius de l'alumne es presentaran en forma d'article científic. Com a part de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental en el desenvolupament i la formació de futurs investigadors, és pertinent treballar intensament en la capacitat formal i de contingut dels estudiants del programa de doctorat per al desenvolupament de la seva òptima activitat científica en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per això, és fonamental que coneguin les maneres, els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals i els requisits habituals per publicar un article de recerca en publicacions periòdiques indexades.

  Per completar el doctorat, l'estudiant ha de tenir almenys un article acceptat per a la publicació en una revista científica internacional indexada, essent el primer autor o podent acreditar que l'estudiant és l'autor principal del treball

 6. Elaboració d'un pla d'estada de recerca
  En línia amb les recomanacions de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats, el Programa de Doctorat en Bioinformàtica promou activament la internacionalització de la investigació durant els estudis de doctorat, incloses les estades de recerca a l'estranger. Els doctorands en possessió d'una beca o contracte d'un programa que ofereixi beques de viatge hauran de complir, tant com sigui possible, les condicions per optar a la Menció de Doctorat Internacional. Per fer-ho, l'estudiant haurà de presentar un pla d'estada de recerca a la Comissió Acadèmica del programa durant el primer any.

​ OPTATIVES

 1. Estades de recerca a centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Per obtenir el Reconeixement Internacional a la Investigació de Doctorat, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, caldrà fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d'educació superior o centre de recerca de prestigi, diferent de la que hagin estudiat o investigat. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director de tesi i autoritzades per la comissió acadèmica i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand. Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el temps total sigui igual o superior a tres mesos, però ha d'haver estat realitzada a la mateixa institució. El període de formació es considera des de l'admissió al programa de doctorat. El Programa fomentarà aquestes estades internacionals, de manera que, encara que siguin optatives, siguin realitzades per una majoria de doctorands.