Universitat Rovira i Virgili

Bioinformàtica - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

|Alt imatge central|

Dr. Sergio Gómez Jiménez   phd.bioinf(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Sergio Gómez Jiménez    Dr. Santi García Vallvé
Dra. Marta Sales Pardo   Dr. Oscar Yanes Torrado
Dr. Margarida Julià - UAB (presidenta)   Dr. Rui Alves – UdL 
Dr. Marta Casanellas – UPC    Dr. Ferran Prados – UOC 
Dr. Beatriz López – UdG    Dr. Jordi Villà – UVic-UCC 
Dr. Sergio Gómez – URV    Dr. Alexandre Sánchez - UB 
Places de nou ingrès 

La bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que està experimentant una expansió molt important tant a nivell acadèmic com professional (en l'àmbit hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, etc.). L'explosió de dades biològiques tractades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data) i la necessitat de dissenyar procediments per a la seva correcta interpretació són la causa principal de la creixent demanda de bioinformàtics/ques amb una elevada formació.

El programa de Doctorat en Bioinformàtica té per objectiu la formació d'investigadors/es d'excel·lència capaços/ces d'aportar nous mètodes, coneixements i eines per a l'anàlisi computacional de dades o el desenvolupament de models en les ciències de la vida. D'aquesta manera, aquest programa de doctorat dóna continuïtat formativa als estudis existents a nivell de grau (interuniversitari) i màster (en diverses de les universitats participants) en Bioinformàtica.

Amb l'objectiu d'establir una carrera formativa potent en aquesta àrea, amb capacitat per atraure els/les millors estudiants i convertir-los/les en els/les millors investigadors/res i professionals, el Programa integra els/les millors experts/es de vuit universitats catalanes en els diferents àmbits que componen la bioinformàtica. El Programa compta a més amb la participació de l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) que reuneix universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Barcelona i Catalunya entre els líders mundials en bioinformàtica.

La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals a més de l'acadèmica, existint una demanda cada vegada més gran de professionals amb aquest nivell formatiu per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries.

Les empreses d'aquests sectors són en general molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, ja que aquesta és una activitat essencial per mantenir o millorar el seu nivell competitiu.