Universitat Rovira i Virgili

Ciutat, Territori i Planificació Sostenible - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. Maria Yolanda Pérez Albert  

coordinador.doctorat.ctips(ELIMINAR)@urv.cat

Dra. Maria Yolanda Pérez Albert - URV (presidenta)   Dr. Arturo Frediani Sarfati - URV (secretari)
Dr. Luis Javier Machuca Casares - UMA   Dr. Eugenio Cejudo García - UGR
Dra. María Teresa Camacho Olmedo - UGR   Dr. Matías Mérida Rodríguez - UMA
Dra. Maria Yolanda Pérez Albert (presidenta)   Dra. Arturo Frediani Sarfati (secretari)
Dr. Benito Zaragozí Zaragozí   Dr. José Ignacio Muro Morales
Dr. Òscar Saladié Borras   Dr. F. Javier Sigró Rodríguez
Dr. Roger Miralles Jori    
Places de nou ingrés  10 

El programa de doctorat en Ciutat, Territori i Planificació Sostenible és una proposta formativa que preveu una especialització intensiva en una temàtica de base territorial i amb una perspectiva multidisciplinària, unint en un mateix programa investigadors d'àmbits diversos (entre altres geògrafs, arquitectes, ecòlegs, físics). És necessari tenir en compte que aquesta multidisciplinarietat és un requisit imprescindible per a l'anàlisi de l'entorn i la planificació territorial i urbanística. 

L'objectiu principal del programa és la formació d'investigadors i professionals que aporten a universitats i centres d'investigació, a les institucions responsables del territori i de les ciutats i a aquelles amb competències en el canvi climàtic, nous conceptes, noves eines i mètodes d'anàlisi i solucions innovadores per a fer front a les exigències de sostenibilitat del territori i de les ciutats, així com de la qualitat de vida de la població. 

La geografia i l'arquitectura ocupen una posició central en l'estudi integral del territori i, per tant, en la seva vessant pràctica o aplicada: la planificació territorial i urbana. L'anàlisi geogràfic aporta a la planificació del territori una perspectiva àmplia i integradora sobre l'espai objecte d'ordenació i una visió comprensiva dels components físico-naturals i socioeconòmics o culturals que existeixen en tot el territori per a propiciar el seu desenvolupament. Per la seva part, l'arquitectura, en l'àmbit del plantejament i els estudis urbans es centra en l'anàlisi de les interrelacions entre l'espai públic ("el buit" de l'espai urbà) i el construït o parcel·lat ("el ple" de l'espai urbà, normalment de caràcter privat) que donen lloc al teixit urbà o trama urbana.

En l'àmbit dels estudis sobre el medi ambient, el canvi climàtic es reconegut com un dels majors reptes de la societat de forma que aquesta es revela com una línia d'investigació de gran oportunitat que pot generar coneixement en temàtiques de gran interès com són la reconstrucció instrumental, l'anàlisi del canvi climàtic i la variabilitat climàtica o els seus impactes. 

El programa de doctorat en Ciutat, Territori i Planificació sostenible està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat Rovira i Virgili:

Universitats participants: 

 

Les persones que obtinguin la titulació de doctor o doctora en aquest programa estaran formades i preparades per treballar en àmbits relacionats amb la recerca (R+D+i) com en universitats, instituts de recerca o centres d'innovació. També en el sector de l'administració amb competències sobre el clima i la gestió de la ciutat i del territori i en empreses de caràcter privat amb dedicació a aquesta mateixa línia.