Universitat Rovira i Virgili

Ciutat, Territori i Planificació Sostenible - Activitats formatives

Preinscriu-te

Contacta'ns

Activitats formatives transversals

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Activitats formatives específiques

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el seu caràcter (optatives o obligatòries).

Per al programa de doctorat de Ciutat, Territori i Planificació Sostenible, les activitats específiques són les següents:

1. Difusió i publicació de resultats de la investigació. El doctorand elaborarà, almenys, una publicació que pot ser en forma d'aportació a congrés, article, capítol de llibre, etc. en un medi rellevant de difusió. 

2. Mobilitat i intercanvi científic. El programa de doctorat facilitarà la realització d'estàncies de recerca preferentment a l'estranger en universitats o centres de prestigi de l'àmbit disciplinari. 

3. Seminaris d'investigació. Es realitzaran amb una periodicitat anual i participaran investigadors nacionals i internacionals experts en diferents àmbits del programa de doctorat. 

4. Tutories col·laboratives. Són reunions de seguiment i presentació de resultats dels projectes de tesi desenvolupats pels doctorands amb la retroacció dels seus companys i el conjunt de tutors de tesis del programa de doctorat. 

5. Fòrums d'investigació. Corresponen a conferències o seminaris impartits per professors i investigadors de reconegut prestigi. 

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat