Universitat Rovira i Virgili

Ciutat, Territori i Planificació Sostenible - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

Aquí hi podeu consultar els requisits d'accés i els criteris d'admissió generals per preinscriure-us al programa de doctorat.

A més, fixeu-vos en els criteris d'admissió específics d'aquest programa, que trobareu més avall en aquest web.

Aquí hi trobareu el calendari acadèmic, l'enllaç per preinscriure-us i quina documentació heu de presentar en PDF per la preinscripció.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Els estudiants que vulguin cursar en el programa de doctorat en Ciutat, Territori i Planificació Sostenible hauran de presentar, a més de la documentació general d'accés, la documentació específica següent:

A. Currículum Vitae del candidat (màxim 2 pàgines) amb la següent informació. 

A.1. Expedient acadèmic de llicenciatura /grau i adequació al perfil del PD
A.2. Expedient acadèmic de màster i adequació al perfil del PD. 
A.3. Beques d'investigació o d'inici a la investigació.
A.4. Experiència prèvia en el camp de la geografia, arquitectura, planificació territorial i/o canvi climàtic. 
A.5. Publicacions
A.6. Experiència internacional.
A.7. Domini de llengües estrangeres d'ús científic.

B. Temàtica d'investigació que desitgi desenvolupar l'estudiant (màxim 1 pàgina). Es tindrà en compte la concordança amb les línies de recerca del programa de doctorat i la viabilitat de la proposta. 

C. Carta de presentació amb les motivacions per cursar el doctorat adreçada al coordinador del programa. Si es considera necessari es realitzarà una entrevista personal.

La selecció dels estudiants es farà en funció dels criteris de valoració següents:

A. Currículim Vitae, màxim 2 pàgines, 60% de la valoració. 

B. Temàtica d'investigació que desitja desenvolupar l'estudiant, màxim 1 pàgina, 20%. 

C. Carta de presentació i motivació per cursar el doctorat i/o entrevista, 20%. 

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.