Universitat Rovira i Virgili

Ciència cognitiva i llenguatge - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

CONVOCATÒRIA D' AJUTS DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DEL DOCTORAT EN CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE PER AL CURS 2020-2021:

  1. Convocatòria
  2. Documentació de sol·licitud
  3. Llistat provisional d’admesos i exclosos
  4. Llistat definitiu d’admesos i exclosos
  5. Resolució de concessió

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.