Universitat Rovira i Virgili

Ciència Cognitiva i Llenguatge - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

A més de complir els requisits generals d'accés al doctorat, els candidats han de reunir els requisits següents per ser admesos al programa:

Les persones sol·licitants amb una altra titulació similar a la de l'esmentat màster hauran d'adjuntar, a més de la documentació que estableixi la Universitat:

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.