Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria Termodinàmica de Fluids - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Alberto Coronas   alberto.coronas(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Alberto Coronas (president)   Dr. Joan Carles Bruno Argilaguet (secretari)
Dr. Mahmoud Bourouis   Dr. Manel Vallès Resquera
Dr. Daniel Salavera Muñoz   Dr. José Juan Segovia Puras - Univ. Valladolid
Places de nou ingrès 

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu principal que els doctorands adquireixin les competències bàsiques següents i les altres que s'exposen en el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES): comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

El programa de doctorat d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids és un programa cientificotecnològic multidisciplinari sobre sostenibilitat energètica en processos i té com a objectiu general estudiar les transformacions de l'energia, els fluids de treball i els processos.

El programa de doctorat d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids està organitzat conjuntament per les quatre universitats següents, coordinades per la Universitat de Valladolid:

Universitats participants:

    

Els nostres titulats tenen excel·lents perspectives de carrera. Els acabats de graduar han estat contractats en instituts de recerca, centres tecnològics, consultories d'enginyeria, empreses d'energies renovables i altres universitats.