Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria Termodinàmica de Fluids - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

Es defineix a nivell institucional una oferta d'activitats transversals d'entre les quals els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comuns per a tots els programes de doctorat, afavorint així l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulta les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries),tal com es detalla a continuació.

Per programa de doctorat d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids, les activitats específiques són les següents:

Cada estudiant, orientat pel tutor i el seu director, ha de seleccionar i programar, d'acord amb les seves necessitats i disponibilitat, els congressos als quals ha d'assistir.

En el cas d'estades en institucions, treball de camp o treball documental en arxius, el director o directora ha d'orientar l'estudiant per decidir l'àrea o l'arxiu on farà la recerca així com el millor moment per dur a terme l'estada. En aquest cas, s'establiran i acordaran els objectius que es persegueixen amb el grup receptor i es definirà el pla de treball .

La mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, de manera que per al programa de doctorat d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids és obligatori fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat per un període mínim de tres mesos podrà optar a la menció doctor o doctora amb menció internacional".

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat