Universitat Rovira i Virgili

Enologia i Biotecnologia - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

El grup de recerca Biotecnologia Enològica (2017 SGR 267) està format actualment per dues línies de recerca "Llevats i fermentació alcohòlica" i "Bacteris làctics i fermentació malolàctica". Aquestes línies de recerca estudien els principals microorganismes del vi, llevats (tant Saccharomyces cerevisiae com no-Saccharomyces) i els bacteris làctics (especialment Oenococcus oeni), responsables respectivament de la fermentació alcohòlica i la fermentació malolàctica dels vins. En la línia de llevats, s'investiguen temes tan diversos com la nutrició nitrogenada dels llevats, la adaptació dels llevats a les condicions de canvi climàtic, la producció de compostos bioactius o les interaccions entre llevats de diferents espècies. En la línia de bacteris làctics, s'analitzen les interaccions entre bacteris i llevats, la resposta dels bacteris làctics a l'estrès produït per l'etanol i també l'ecologia i el potencial biotecnològic dels bacteris làctics aïllats d'altres aliments fermentats, com a olives de taula. Durant molts anys, el grup va tenir una altra línia de recerca activa centrada en els bacteris acètics i el seu paper en el vinagre i altres condiments. Per portar a terme aquests estudis, s'utilitzen tècniques bioquímiques i moleculars, incloses les de biologia de sistemes, com ara la genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica. També estudiem la biodiversitat d'entorns relacionats amb la vinificació mitjançant tecnologies de seqüenciació de nova generació.

Per més informació, consulteu la web del grup https://oenobiotech.blogspot.com

El grup de recerca Enologia Aplicada (2017 SGR 612) sorgeix de la unió dels grups Tecnologia Enològica i Biotecnologia Microbiana dels Aliments, que donen nom a les dues línies de recerca d'aquest grup en el programa doctorat. El grup de Tecnologia Enològica s'ha centrat en l'estudi de diversos aspectes dels processos d'elaboració de vins i caves, com l'estabilitat del color, regulació de contingut en vins de polifenols, col·loides i proteïnes, efectes d'aquests sobre l'escuma en el cava i anàlisi química i sensorial de vins. En els últims anys, ha centrat la seva recerca en l'estudi de les interaccions entre els tanins i les proteïnes salivals com a punt d'estudi dels factors que afecten l'astringència dels vins negres. També ha abordat en els últims temps l'estudi de la composició i funcionalitats dels tanins enològics i per tant la seva aplicabilitat real en vinificació. D'altra banda, el grup Biotecnologia Microbiana dels Aliments s'ha centrat en l'estudi de les respostes fisiològiques i moleculars dels llevats vínics per una millor adaptació i desenvolupament en les condicions difícils que representen el most i el vi, així com en la integració de les rutes responsables de la producció de compostos valuosos mitjançant l'enginyeria genètica i metabòlica en els microorganismes adequats, reduint els costos de producció d'aquests composts. Així, les línies de treball són: * Fermentació a baixes temperatures. Segona fermentació i parades de fermentacions, * Composició lipídica dels llevats vínics. Deshidratació i rehidratació dels llevats vínics i * Utilització de llevats No-Saccharomyces.

El grup de Sensometria Instrumental i-Sens (abans grup de Química Analítica Enològica i dels Aliments) constitueix un dels dos eixos en què es fonamenta el Grup Food Sensometry and Engineering (FoodSE) (2017 SGR 1553). La investigació realitzada per i-Sens es centra en el desenvolupament i validació de mètodes d'anàlisi per controlar i millorar la qualitat dels vins i altres aliments seguint dues línies directrius. La primera -la més clàssica- es centra en la posada a punt de mètodes cromatogràfics per a la caracterització aromàtica d'aliments mitjançant la cromatografia de gasos amb detecció olfactimètrica (GCO), així com per a la identificació i quantificació d'altres compostos mitjançant l'ús d'altres detectors. La segona línia d'investigació -la més recent- la constitueixen el desenvolupament i aplicació de tècniques ràpides a la determinació de diferents paràmetres agroalimentaris. En una primera fase, es va treballar amb aquestes tècniques per establir una metodologia objectiva per definir les característiques organolèptiques de diferents aliments. Veient els bons resultats obtinguts i tenint en compte les necessitats de el sector, actualment el grup està treballant amb aquestes tècniques en el desenvolupament d'eines analítiques de procés (PAT). Així doncs, seguint la filosofia de les PAT, es pretén incorporar la qualitat del producte final en el disseny del procés en lloc de basar aquesta qualitat només en el control del producte acabat.

Per més informació, consulteu la web del grup http://www.isens.urv.cat/ca/

El grup de recerca en Tecnologia dels Aliments, actualment englobat dins del grup Meta (Materials Engineering and their Applications; 2017 SGR 1516), ha desenvolupat el seu àmbit de recerca en aspectes d'enginyeria d'aliments, especialment centrats en vins, vinagres i destil·lats. Els seus treballs es centren tant en l'optimització dels processos en si, com en la filtració i decoloració i el canvi de processos discontinus a processos continus.

El grup de recerca en Micologia i Microbiologia Ambiental (2017 SGR 345) és el grup més potent a Espanya (i entre els mes importants a nivell europeu) en taxonomia de fongs, fonamentalment d'origen clínic, però també posseeix una amplia experiència en investigació sobre biodiversitat i en l'aplicació dels fongs en biotecnologia i la micologia vitícola.