Universitat Rovira i Virgili

Convenis

L'Escola de doctorat té la missió de vetllar per la qualitat dels programes de doctorat. En aquest sentit, són fonamentals les aliances interinstitucionals i les cooperacions, tant amb altres universitats com amb els diferents agents territorials i internacionals.

Dins de l'àmbit del doctorat, s'estableixen diferents tipus de convenis, segons la finalitat i el tipus d'institució col·laboradora.

A la Intranet de la URV es troben diferents models estandarditzats de conveni.

Per a més informació cal contactar amb convenisepd(ELIMINAR)@urv.cat