Universitat Rovira i Virgili

Codi de bones pràctiques

A la URV existeix un Codi de bones pràctiques en recerca, formació en recerca, desenvolupament i innovació de la Universitat Rovira i Virgili, que recull els principis ètics que han de guiar als investigadors.

Així mateix, es disposa de la carta de compromís entre doctorands i directors/es i tutors/es de la tesis, que és el document que estableix les funcions de supervisió dels estudiants de doctorat, incloent el procediment de resolució de conflictes així com aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin generar-se en l'àmbit dels programes de doctorat.