Universitat Rovira i Virgili

Neurociències - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

El Grup d'Investigació de la Unitat d'Histologia i Neurobiologia (UHNeurob) de la URV, reconegut per la Generalitat com a grup consolidat, centra la seva recerca en la Neurobiologia Cel·lular, en particular en l'estudi dels mecanismes bàsics de la regulació sinàptica que depenen de l'activitat. És de particular interès l'estudi de la senyalització intracel·lular que els receptors neurotròfics, muscarínics i purinèrgics desencadenen i que conflueix en quinases per a regular la neurotransmissió. La sinapsi d'estudi és la unió neuromuscular.

Aquesta línia d'investigació té com a resultat el coneixement dels mecanismes que regulen la connectivitat sinàptica durant el desenvolupament, la maduresa, l'envelliment i la malaltia.

Durant el desenvolupament estudiem els mecanismes que dirigeixen la competició sinàptica entre neurones per a innervar una mateixa cèl·lula diana. La conseqüència d'aquesta competició és l'establiment del patró adult de connexions sinàptiques estable, però plàstic, que és de gran importància durant l'aprenentatge i la memòria.

El grup UHNeurob també està molt interessat en l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars de malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). També investiga sobre els canvis cel·lulars i moleculars del sistema neuromuscular durant l'envelliment. L'objectiu final és, en els dos casos, la identificació de dianes terapèutiques que previnguin la desconnexió i degeneració de la sinapsi neuromuscular per a així retardar o prevenir la degeneració neuronal que té lloc en ambdós casos. Aquesta recerca té un alt interès per la societat ja que la preservació de la unió neuromuscular milloraria les activitats motores de les persones afectades per una degeneració neuromuscular.

A nivell tècnic, s'utilitzen aproximacions metodològiques característiques de la microscòpia, bioquímica, la biologia cel·lular i molecular i les tecnologies òmiques. S'utilitzen models animals de rata i ratolí, alguns d'ells transgènics i s'apliquen tècniques d'exercici físic i d'estimulació elèctrica ex-vivo per a incrementar l'activitat sinàptica neuromuscular.