Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Oriol Farràs Ventura   oriol.farras(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Oriol Farràs Ventura (president)    
Dra. Aïda Valls Mateu   Dra. Maria Bras Amorós (secretària)
Dr. Josep Domingo Ferrer   Dr. Alex Arenas Moreno
Dr. Domènec Puig Valls   Dr. Gerard Fortuny Anguera
Dr. David Riaño Ramos   Dr. Francesc Serratosa Casanelles
Dra. Maria Carmen Julià Ferré   Dr. Alejandro Estrada Moreno
Dr. Agustí Solanas Gómez     
Places de nou ingrès  15 

L'objectiu d'aquest programa de doctorat és formar investigadors altament qualificats en recerca i innovació en les àrees dels sistemes informàtics o de les matemàtiques. En aquest segon àmbit, l'estudi i desenvolupament de mètodes i models matemàtics s'orienta a solucionar els nous reptes relacionats amb la seguretat en sistemes informàtics. Aquest doctorat pot donar resposta a la necessitat de formar professionals que siguin capaços de liderar grups de recerca en l'àmbit dels sistemes informàtics i les tecnologies de la informació i les comunicacions. D'aquesta manera el teixit industrial podrà incorporar doctors que el permeti evolucionar al ritme de la creixent demanda de serveis innovadors, que requereixen el disseny i desenvolupament de nous models de computació, nous algoritmes de resolució de problemes, sistemes intel·ligents o nous dissenys de computadores i serveis telemàtics.

L'àmbit d'aquest programa de doctorat és transversal a molts camps d'aplicació, la qual cosa facilita que els doctors puguin trobar feina en sectors molt diferents, especialment en els que es fa una aposta pels sistemes informàtics.

Cada vegada més les empreses i institucions demanen persones amb capacitats associades a tasques de recerca per fer projectes d'innovació o transferència de tecnologia lligada a l'enginyeria informàtica.

Atès que és part del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), aquest programa de doctorat facilita la sortida professional en els àmbits prioritaris del CEICS: química,  energia, salut , turisme, patrimoni i cultura.