Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat - Activitats formatives

Preinscriu-te

Contacta'ns

Es defineix a nivell institucional una oferta d'activitats transversales d'entre les quals, els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir-ne algunes per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats son comunes per a tots els programes de doctorat, afavorint així l'ampliació de coneixements, la obtenció de competencies transversals i el foment de les relacions interdisciplinars entre doctorands.

Consulta les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

 OBLIGATÒRIES 

 1. Disseminació i publicació de resultats de la recerca
  Presentació de resultats de la recerca que es duu a terme a la tesi doctoral, bé amb una presentació oral o escrita en un congrés científic, acceptació de publicació o publicació d'article en revista especialitzada (ISI o equivalent), capítol de llibre, llibre o bé amb un altre tipus d'activitat de disseminació del coneixement d'acord amb els estàndards de cada línia de recerca.

  Es requereix com a mínim un article científic acceptat abans de la defensa de la tesi.

 2. Mobilitat i intercanvi científic
  Cal una mobilitat mínima de 20 hores. La mobilitat implica estades fora dels àmbits institucionals de la URV, preferentment fora de l'Estat en institucions d'ensenyament superior, en centres de recerca de prestigi en l'àmbit de la disciplina, cursant activitats i fent treballs d'investigació. En el cas que l'estada sigui de tres mesos i la institució de destí sigui estrangera, el doctorand o doctoranda podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

  La mobilitat implica com a mínim l'assistència a congressos nacionals o internacionals, seminaris, tallers o altres activitats que suposin un desplaçament de l'estudiant i la integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit científic o afins.

  Més informació sobre programes de mobilitat: Mobilitat 

​ OPTATIVES

 1. Participació en seminaris
  L'assistència als seminaris com a públic s'ha de fer en qualsevol moment dels tres anys de doctorat. A més, els doctorands podran fer una presentació oral del seu projecte de tesi o d'una de les seves contribucions dins el cicle de seminaris del DEIM. Es recomana fer un seminari durant el primer any, de manera que l'estudiant pugui rebre comentaris i suggeriments d'altres investigadors.  

 2. Codirecció de projectes fi de grau o tesis de màster
  La supervisió d'altres estudiants permet a l'estudiant de doctorat aprendre a dissenyar, desenvolupar i emprendre projectes innovadors en el seu àmbit de coneixement. Aquesta activitat es pot fer en qualsevol moment de la tesi, encara que es recomana que sigui a partir del segon any, amb la finalitat de tenir clarament definit el tema de recerca.

 3. Formació en projectes de recerca
  L'estudiant podrà participar en les tasques associades a projectes de recerca que el director o directora de tesi consideri adequades per a la seva formació. Aquesta activitat permet a l'estudiant conèixer els processos que es duen a terme durant la realització d'un projecte de recerca.