Universitat Rovira i Virgili

Traducció de documents acadèmics

Per poder matricular-te* a un programa de doctorat, cal que presentis traduccions oficials al català, castellà o anglès dels títols i certificats acadèmics, a excepció dels certificats acadèmics expedits originàriament en anglès, francès, italià o portuguès, dels quals no és necessari presentar traduccions. El títol d'accés al doctorat sempre s'ha de presentar traduït oficialment al català o castellà, excepte si està expedit originalment en anglès o traduït oficialment a aquest idioma per traducció legalitzada si escau.

*En el cas que els títols i certificats acadèmics estiguin emesos originàriament en una llengua estrangera diferent de l’anglès, francès, italià o portuguès, serà obligatori presentar una traducció (tot i que pot no ser oficial) per poder ser admès/admesa.

Envia la teva documentació legalitzada i traduïda a través de la plataforma online de pre-inscripció. Quan rebis la confirmació que compleix amb els requisits, pots compulsar i enviar-la per correu postal a la Secretaria de Campus/Centre a la qual pertany el teu programa de doctorat.

IMPORTANT: Tingues en compte els requisits de traducció en el moment de sol·licitar els certificats necessaris a la teva universitat. Si poden proporcionar-te els documents en una d'aquestes llengües, no caldrà que facis després la traducció.

La traducció dels documents ha de ser oficial. Existeixen les formes següents per realitzar una traducció perquè tingui validesa oficial:

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya habilita Traductors-Intèrprets jurats per fer traduccions jurades.

Pots trobar els que estan en exercici en el "Llistat actualitzat dels traductors-intèrprets jurats en exercici". Pots contactar amb ells per correu electrònic i t'indicaran com has de procedir per obtenir la teva traducció.

IMPORTANT: La traducció ha d'incloure el segell de l'intèrpret/traductor. Assegura't que el traductor que escullis estigui inscrit a la llista del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Les ambaixades o consolats dels països d'origen o destí dels documents poden traduir o validar traduccions.
Normalment les ambaixades i consolats no solen oferir el servei de traducció. El més habitual és que certifiquin la "correcció" de traduccions realitzades per altres mitjans. En qualsevol cas, l'ambaixada o consolat que realitzi o validi la traducció ha de certificar la seva correcció i exactitud. Normalment s'incorpora al document un segell per certificar-ho.

Per realitzar aquest tipus de traducció has de dirigir a l'ambaixada o consolat espanyol on la vulguis realitzar i informar-te sobre la forma d'obtenir traduccions certificades. Hauràs de seguir els tràmits que t'indiquen allà.

Veure exemple de traducció d'ambaixada/consolat

CONSELL: Aquesta traducció té validesa per a qualsevol altre tràmit que hagi de realitzar-se davant l'Administració Pública d'Espanya. Per tant, et recomanem que enviïs a la URV una còpia compulsada de la traducció i una còpia compulsada de l'original. Conserva els documents originals per si necessites utilitzar la traducció en el futur.