Universitat Rovira i Virgili

L’Escola de Doctorat tanca les acreditacions de programes de doctorat amb excel·lents resultats

AQU Catalunya ha acreditat amb la qualificació més alta possible 11 programes de doctorat que imparteix la URV, dels quals ha destacat l'adequació del professorat i la qualitat dels resultats obtinguts.

Dels 15 programes de doctorat coordinats per la URV, 11 han obtingut la qualificació global d'"acreditat en progrés d'excel·lència" i 4 han obtingut un "favorable" Qualitat ' Doctorat a la URV en el marc del procés de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) que porta a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Diferents comitès d'avaluació externa (CAE) i comissions específiques d'avaluació (CEA) han estat els encarregats d'avaluar els programes de doctorat, que han obtingut l'informe definitiu d'acreditació per part d'AQU Catalunya en diferents anys.

Entre el 2020 i 2023 es van organitzar un total de 15 visites d'acreditació a la URV, en les quals els CAE van poder conèixer de primera mà el funcionament dels programes de doctorat i es van entrevistar amb diferents grups d'interès que conformen la comunitat universitària (equip directiu, professorat, doctorands, titulats i empleadors).

Respecte els 10 programes de doctorat interuniversitaris coordinats per altres universitat, 9 han renovat també l'acreditació.