Universitat Rovira i Virgili

Infermeria i Salut - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. Carme Ferré Grau   carme.ferre(ELIMINAR)@urv.cat    
Dra. Carme Ferré Grau (presidenta)   Dra. Antonia Martorell Poveda (secretària)
Dra. Silvia Reverté Villarroya   Dra. Maria Inmaculada de Molina Fernández
Dr. Angel Belzunegui Eraso   Dra. Misericòrdia Carles
Dr. Urbano Lorenzo Seva   Dra. Mercè Gisbert Cervera
Dra. Maria Jiménez Herrera    
Places de nou ingrés  10   

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut és una aposta de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per al futur de la formació i la recerca en l'àmbit de la infermeria i les cures en salut. Es tracta d'un programa amb titulació conjunta entre la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Rovira i Virgili dirigida a l'obtenció del grau de doctor o doctora.

La finalitat del programa és promoure la formació de nous investigadors en el camp de la infermeria i les cures en salut, amb l'objectiu de potenciar la qualitat de la recerca. La conceptualització de les cures a partir dels termes com persona, salut, medi natural, social i les intervencions sanitàries comprèn una visió àmplia i holística de la realitat actual de les cures en salut.

El programa de doctorat integra aportacions de diferents disciplines, com ara infermeria, història, medicina, economia, sociologia i psicologia. Es pretén que els doctorands trobin en aquestes disciplines una font de dinamisme i de progrés i que els proporcionin les eines adequades per aprofundir en la recerca en cures en salut i en l'aportació de coneixements que s'adeqüen als reptes econòmics, socials i sanitaris d'una societat canviant.

Els objectius generals són:

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat de Barcelona:

Universitats participants

Docència i investigació en el camp de les Cures d'Infermeria i de la Salut.