Universitat Rovira i Virgili

Mecànica de Fluids - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Francisco Huera Huarte

 

francisco.huera(ELIMINAR)@urv.cat

Dr. Francisco Huera Huerta (president)   Dr. Jorge Maria Pallarès Curto (secretari)
Dr. Ildefonso Cuesta Romeo   Dr. Anton Vernet Peña
Dr. Carlos Martínez Bazán - UJA (coordinador)   Dr. Pedro García Ybarra - UNED
Dr. Francisco Huera Huarte - URV   Dr. Francisco Higuera Antón - UPM
Dr. Mario Sánchez Sanz - UC3M   Dr. Norberto Fueyo Diaz - UNIZAR
Dr. Carlos Martínez Bazán - UJA (president)   Dr. Javier Rodríguez Rodríguez - UC3M (secretari)
Dr. Francisco Huera Huarte - URV   Dr. José Manuel Vega de Prada - UPM
Dr. Javier Ballestes Castañer - UNIZAR   Dr. José Luís Castillo Gimeno - UNED
Sr. Javier Rus Ruíz - Investigador en Formació   No hi ha PAS vinculat a la gestió del programa
Places de nou ingrés  2    (No obre la 2ª fase de preinscripció el curs 2018-19)

A l'Estat espanyol hi ha una petita comunitat científica de mecànica de fluids que té un considerable prestigi internacional i ha mostrat un interès, creixent durant els últims anys, per tractar problemes d'importància per a la indústria. La seva mida, però, és molt petita en comparació dels seus equivalents en països del nostre entorn. Aquesta proposta busca, en primer lloc, reunir un equip multidisciplinari en mecànica de fluids, de grandària suficient per abordar de manera eficaç l'estudi d'un ampli espectre de problemes fluidodinàmics, i iniciar la col·laboració amb sectors industrials en qüestions estratègiques, amb un horitzó a mitjà i llarg termini. El programa de doctorat inclou activitats d'organització i de transmissió de coneixement, que es duen a terme de manera coordinada amb les de recerca i desenvolupament. Es busca, així, formar científics i tecnòlegs capaços de potenciar la col·laboració universitat-indústria (una de les principals mancances del sistema espanyol de ciència i tecnologia), i atreure a aquest camp científics de camps afins que facilitin la formació de grups interdisciplinaris per iniciar nous programes de creació de coneixement i de col·laboració amb la indústria.

El programa de doctorat de Mecànica de fluids està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat de Jaén:

Universitats participants

Links

Universidad de Jaén   Universidad Carloss III de Madrid
Universidad Nacional de Educación a Distancia   Universidad de Zaragoza
Universidad Politécnica de Madrid    

Formar científics i tecnòlegs capaços de potenciar la col·laboració universitat-indústria i atreure a aquest camp científics de camps afins que facilitin la formació de grups interdisciplinaris per iniciar nous programes de creació de coneixement i de col·laboració amb la indústria.