Universitat Rovira i Virgili

Nutrició i Metabolisme - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

GRUPS DE RECERCA ASSOCIATS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

BIOACTIVITAT MOLECULAR DELS ALIMENTS 

Actualment la recerca d'aquest grup se centra principalment en l'estudi de la interacció dels components de la dieta amb el sistema enteroendrocí, la capacitat d'aquests compostos en modificar la integritat de la barrera intestinal i el seu efecte immunomodulador, així com l'estudi d'alteracions de la microbiota intestinal provocades per certs aliments, i finalment l'anàlisi dels efectes epigenètics de diferents compostos bioactius en situacions d'estrès metabòlic com són l'obesitat o l'envelliment. A més, també estudia l'efecte de fonts alternatives de proteïna d'alta qualitat nutricional i més sostenibles mediambientalment, com són les proteïnes d'insectes en mostres intestinals humanes.

LÍPIDS I ARTERIOSCLEROSIS 

Aquest grup de recerca investigar el metabolisme lipídic, els mecanismes implicats en l'arteriosclerosi, les seves manifestacions clíniques (malalties cardiovasculars) i els factors de risc en general. Des del 2008 pertany al CIBERDEM (ISCIII) i això comporta que els aspectes associats a la diabetis tinguin un protagonisme especial. La seva missió és fer recerca bàsica en el camp de la biomedicina i la nutrició a un nivell d'excel·lència internacional per aconseguir millorar l'atenció dels pacients amb arteriosclerosi o amb risc de desenvolupar-la.

NUTRICIÓ I SALUT MENTAL 

La recerca d'aquest grup se centra en l'estudi de l'efecte sobre la salut i la malaltia dels principals factors de risc del nostre entorn, des d'un punt de vista de la prevenció primària, tenint en compte els patrons alimentaris, l'activitat física i els hàbits tòxics en relació amb els factors psicològics i el desenvolupament neuroconductual. A més a més, també en determina l'impacte de certs determinants bioquímics i factors genètics relacionats amb l'estat nutricional, així com els contaminants ambientals i de l'entorn.

NUTRIGENÒMICA 

El Grup d'Investigació en Nutrigenòmica centra la seva recerca en l'estudi de la interacció dels components bioactius dels aliments, principalment dels polifenols i combinacions d'aquests, amb el metabolisme i la seva regulació utilitzant aproximacions metodològiques característiques de la bioquímica, la biologia molecular i les tecnologies òmiques. Focalitza l'interès principalment en les alteracions metabòliques condicionades pel sobrepès i l'obesitat com són la resistència a la insulina, la hipertensió arterial, la inflamació i les alteracions del metabolisme lipídic.

QUIMIOINFORMÀTICA I NUTRICIÓ 

L'expertesa d'aquest grup de recerca consisteix en la utilització de les eines de disseny computacional de fàrmacs (com el desenvolupament de cribatges virtuals, mètodes de docking proteïna-lligand, farmacòfors, ....) aplicades a bases de dades de productes naturals, per a trobar nous ingredients bioactius. En el grup combinen una part computacional (in silico) amb una part experimental (in vitro i in vivo) que els permet buscar nous compostos bioactius i demostrar les activitats predites.

NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL 

Aquest grup de recerca ha adquirit una considerable experiència en estudis epidemiològics i clínics sobre els efectes beneficiosos de la dieta i els compostos dietètics en marcadors bioquímics de la malaltia (oxidació, inflamació, longitud telomèrica i expressió gènica) i la incidència de la diabetis tipus 2, l'obesitat i les malalties cardiovasculars (MCV). En els darrers anys el grup s'ha centrat també en l'estudi dels determinants de l'estil de vida sobre la fertilitat masculina i la relació existent entre l'estat nutricional abans i durant la gestació, l'evolució de l'embaràs i la salut del nounat, especialment en aspectes de regulació genètica i les seves conseqüències per a la salut. D'altra banda, el grup participa activament en la investigació dels efectes beneficiosos de la dieta mediterrània sobre les MCV. En els últims quinze anys, l'equip d'investigació ha portat a terme l'estudi PREDIMED, i l'estudi PREDIMED-PLUS, dos assajos clínics de prevenció primària de la MCV en més de 8000 participants en cada un d'ells. PREDIMED-Plus es coordinat per aquest grup de recerca i hi participen 30 centres d'investigació d'arreu de l'estat. En els últims anys han participat en diferents projectes Europeus en relació a la nutrició, l'obesitat i la diabetis entre els que destaquen DEPLAN-CAT, SATIN, EAT2BENICE, STOP i PRIME. També han estat investigadors principals de 3 projectes de metabolòmica del NIH dels EEUU en relació a la diabetis i MCVs, així com 2 projectes competitius internacionals en relació als beneficis dels fruits secs. Més enllà de l'experiència en la supervisió de l'assessorament dels pacients, preparació i manteniment de bases de dades i estadístiques avançades, el grup ha adquirit experiència contrastada en el camp de les ciències ómiques destacant la metabolòmica, metagenòmica i transcriptòmica.