Universitat Rovira i Virgili

Estudis humanístics - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de la URV concedeix cada curs acadèmic ajuts econòmics específics (modalitats A i B) tant als doctorands com als directors de tesi.

La comissió acadèmica avaluarà les sol·licituds i atorgarà una determinada quantitat als projectes seleccionats en funció del fons de què es disposi i dels criteris d'assignació en cada cas.

Aquests ajuts s'estructuren en tres categories:

  1. Ajuts econòmics en el marc del programa de doctorat d'Estudis Humanístics de la URV, destinats tant a alumnes de doctorat com a directors de tesi.
  2. Ajuts de mobilitat per a estudiants de doctorat del programa d'Estudis Humanístics de la URV, amb un import màxim de 1.500 €.
  3. Ajuts de fins a 600 € per dur a terme altres activitats dels doctorands, per tal de fomentar que els doctorands organitzin  activitats acadèmiques que repercuteixin en la seva formació com a tals.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.