Universitat Rovira i Virgili

Economia i Empresa - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives i obligatòries).

Per al programa de doctorat d'Economia i Empresa, les activitats específiques són les següents:

Sessions informatives: tenen caràcter obligatori per als alumnes de primer any

Seminaris i cursos

Seminaris de seguiment de tesis doctorals. Tenen caràcter obligatori

Participació en congressos, reunions científiques i tallers

Elaboració i presentació d'articles

Mobilitat

Document d'activitats del doctorand (DAD)

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

És obligatòria l'assistència a un congrés, reunió o workshop de caràcter internacional. Es recomana i s'incentiva la presentació de tesis amb menció internacional.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat