Universitat Rovira i Virgili

L’Escola de Doctorat presenta al Comitè de Direcció de l’Escola l’informe sobre la satisfacció i ocupació dels titulats

L'informe de Satisfacció i ocupació dels titulats de l'Escola de Doctorat (ED) mostra que els titulats i les titulades puntuen amb un notable (7,9) la satisfacció amb els estudis de doctorat cursats i la taxa d'ocupació dels titulats és del 96%. Aquestes són les principals conclusions de l'informe sobre "La satisfacció i ocupació dels titulats de l'ED" del curs 2020-23 presentat per la directora de l'ED al Comitè de Direcció de desembre de 2023.

L'ED ha elaborat l' informe de satisfacció després d'haver enquestat a 478 titulats de 18 programes de doctorat amb una participació del 21%. A l'estudi s'enquesta a les promocions de graduats entre 2020 i 2023.