Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Preguntes freqüents sobre el doctorat a la URV

He iniciat el doctorat a una altra universitat, què he de fer per poder-me matricular a la URV?

Has de sol·licitar l'admissió dintre del termini establert i fer constar en la sol·licitud que vols l'adaptació/canvi a un programa RD 99/2011. Si ets admès/a el treball que has realitzat en l'altra universitat pot ser reconegut en el DAD i el Pla d'Investigació

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar