Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud de cotutela internacional de tesi doctoral

L’Escola de Doctorat gestiona el conveni de col·laboració entre universitats per a dur a terme una cotutela internacional (joint supervised doctorate).

Podeu sol·licitar amb aquest formulari l’inici del conveni de col·laboració a la URV.

Aquest formulari l’ha d’omplir el director o directora de tesi de la URV.

Este formulario lo tiene que rellenar el director o directora de tesis de la URV.

This form must be filled in by the PhD supervisor at URV.

*Els camps són obligatoris

Dades de la URV
Dades de l'estudiant de doctorat
Dades de la universitat estrangera
Observacions