Universitat Rovira i Virgili

Ampliació període acte de defensa

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui:

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On:

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan:

Deu dies abans que hagi esgotat el termini de 60 dies des de l'aprovació pel CDE  per defensar la tesi.
Sempre que sigui possible és convenient que es presenti abans.

Com:

  • Presentant:

    • Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.

Cost:

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost

Resolució de la sol·licitud

Qui:

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan:

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica

Observacions:

  • Lliurant:

    • La notificació de la resolució corresponent per correu electrònic a tesis@urv.cat perquè actualitzi les dades al sistema informàtic corresponent.

    • L'ED informa de la resolució per correu electrònic a la persona interessada, al tutor/a i/o director/a de la tesi doctoral i al departament.