Universitat Rovira i Virgili

Ajuts i premis per a estudis de doctorat

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels estudiants de doctorat, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Concepte Descripció Termini

Estat

Ajudes per contractes predoctorals per la formació de doctors/es (FPI 2018)

Ajudes per contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals asociades a un projecte d'investigació d'I+D finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 29/10/2018 (15h)

Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU 2018)

Ajudes per contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals en Universitats espanyoles.

29/10/2018 (14h)
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2019) Subvencions a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament. 25/10/2018 (noves concessions)
Premis "Enrique Fuentes Quintana" per tesis doctorals (Funcas) Per tesis doctorals defensades entre el 01/09/2017 i el 31/08/2018. Hi ha quatre categories: ciències de la salut, ciències socials, humanitats, i enginyeria, matemàtiques, arquitectura o física. 01/12/2018
Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2018-2019:

1r termini: 09/07/2018 al 28/09/2018
Pla de Doctorats Industrials 2018 (AGAUR) Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 11/06/2018

2n termini: 15/10/2018

3r termini: 10/12/2018

"The Zonta International Amelia Earhart Fellowship"

Ajuts a dones que estiguin realitzant una tesis doctoral en l'àmbit aeroespacial o aeronàutic.

15/11/2018
Beca doctoral "Fundación de Promoción de la Investigación José Luis de Oriol - Catalina de Urquijo" Per a formació i promoció d'activitats docents i de recerca en el marc d'una projecció cristiana de la vida. 31/10/2018
Premi de recerca "Ángela López Jiménez" (Consejo Económico y Social de Aragón)

Reconèixer i facilitar la realització d'un projecte d'investigació sobre matèries de transcendència econòmica, social o laboral que tingui especial interès per Aragó.

28/09/2018
Premi del "Consejo Económico y Social de Aragón" a treballs d'investigació finalitzats o tesis doctorals Distingir aquells treballs de recerca, incloses les tesis doctorals, que, versant sobre matèries de transcendència econòmica, social o laboral, tinguin especial interès per Aragó. 28/09/2018
Ajuts a la mobilitat predoctoral (Estades breus) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats Ajuts a la mobilitat predoctoral per realitzar estades breus en centres d'R+D. 20/09/2018 15h (termini investigadors)

Convocatòria d'ajuts Futurs Investigadors per al curs 2018-19

Canalitzar la transició dels millors estudiants de màster de la URV cap a la realització de la tesi doctoral a la URV.

14/09/2018
Premi per Tesis Doctorals sobre Violència envers la Dona 2018 Premis de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere a tesis doctorals sobre violència contra la dona. 13/07/2018

Premi "Cum Laude"

La convocatòria té com a objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit de Dret i Economia, escrites en català. S'adreça a totes les persones que hagin defensat la seva tesi doctoral en el decurs de 2016 i 2017 en qualsevol de les universitats de la Xarxa Vives.

30/06/2018

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2018)

Els ajuts es destinen a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. Les tesis, escrites en català, s'han d'haver defensat durant l'any 2017.

31/05/2018
Beques "Santander Investigación" 2018-19 Es convoquen 2 beques de 5.000 € dirigides a PDI i estudiants de doctorat de la URV (menors de 35 anys) que vulguin realitzar una estada en un centre d'investigació o universitat iberoamericana diferent a la del país d'origen. 31/05/2018
9a Convocatòria Premis Joves Investigadors "Agustín de Betancourt" i "Juan López de Peñalver" Per investigadors o professionals que hagin realitzat contribucions originals i rellevants en qualsevol dels àmbits de l'enginyeria, valorant específicament en els dos premis els aspectes relacionats amb la transferència de tecnologia. Ampliat fins 30/06/2018
Ajuts a la Formació de la Fundació Joan Maragall per al curs 2018-19 Persones interessades en traçar ponts entre qualsevol sector de la cultura i el cristianisme. 24/05/2018
Martí-Franquès COFUND Fellowship Programme The Martí i Franquès COFUND Fellowships Programme (MFP) is a redesign of the existing MF programme, offering 28 doctoral contracts at the Universitat Rovira i Virgili (URV). The programme is uniquely shaped to offer the best training stemming from the "triple i" principles of the Marie Sklodowska-Curie Actions: international, interdisciplinary and intersectorial. 20/05/2018
Beca d'Estudis Feministes Nativitat Yarza, de la Fundació Josep Irla Per finançar una recerca inèdita en el camp de les Ciències Socials sobre propostes per assolir la igualtat i l'exercici de la plena ciutadania de les dones. 17/05/2018
Ajuts per cotuteles Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2017-2018:

1a Resolució:

2a Resolució:

3a Resolució:

31/05/2018
Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS), de l'ISCIII Finançament de contractes destinats a la formació inicial d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut mitjançant la realització d'una tesi doctoral. 10/04/2018 15h
Contractes i-PFIS: Doctorats IIS-empresa en Ciències i Tecnologies de la Salut, de l'ISCIII Finançament de contractes destinats a la formació inicial d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut mitjançant la realització d'una tesi doctoral en un Institut d'Inestigació Sanitària (IIS) acreditat. 10/04/2018 15h
Beques de Doctorat de la "Fundación Carolina" Per ciutadans d'algun dels països d'Amèrica Llatina integrants de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, que vulguin cursar un Doctorat a la URV el curs 2018-19. El candidat/a no pot sol·licitar la beca directament sinó que ha de fer-ho a través de la seva institució d'orígen a l'Amèrica Llatina. 05/04/2018
Premi d'assaig Irla, de la Fundació Josep Irla Dirigit a obres, escrites en llengua catalana, que versin sobre la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i els seus reptes de futur. 05/04/2018, 14h
Premis "Rey Jaime I", de la "Fundación Premios Ray Jaime I". Dirigits a diferents àmbits: investigació bàsica, economia, investigació mèdica, protecció del medi ambient, noves tecnologies i emprenedoria. 20/03/2018
Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger en investigació cardiovascular. Beques per a investigadors (amb el títol de doctorat, llicenciatura, grau o equivalent) que duguin a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin fer estades curtes en centres nord-americans o europeus de referència en el seu camp. 15/03/2018

Premi a la Investigació
"Fundación Jesús Serra"

Per reconeixer l'excel·lència i el nivell de recerca desenvolupat per investigadors espanyols dels camps de la nutrició, l'alimentació i la salut, en els seus àmbits de recerca bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica. 09/03/2018
Ajudes de formació en gestió de la recerca, en salut (FGIN) de l'ISCIII Beques per al desenvolupament d'un pla d'activitats de formació en gestió de la recerca en ciències i tecnologies de la salut a realitzar en el ISCIII. 08/03/2018 15h (GTM+1)
Beques per cursar un doctorat en universitats o centres de recerca espanyols (Obra Social "la Caixa") L'Obra Social "la Caixa" convoca 20 beques per cursar un doctorat en universitats o centres de recerca espanyols.  27/02/2018

Convocatòria del Premi SNE per Tesis Doctorals sobre Ciència i Tecnologia Nuclear 2017

Podran optar al Premi les tesis doctorals relacionades amb la ciència i/o tecnologia nuclear. 26/01/2018
Convocatòria d'ajuts Futurs Investigadors per al curs 2017-18

Canalitzar la transició dels millors estudiants de màster de la URV cap a la realització de la tesi doctoral a la URV.

19/01/2018
Ajuts DRAC Formació Avançada de la Xarxa Vives d'Universitats

Per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat en relació a les activitats de la Xarxa Vives.

1r termini: 15/05/2017

2n termini: 15/09/2017

3r termini: 15/01/2018

Ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU) Ajuts per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, en universitats espanyoles.

29/12/2017, 14 h (GTM+1)

Pla de Doctorats Industrials 2017 (AGAUR) Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 10/04/2017

2n termini: 13/06/2017

3r termini: 09/10/2017

4t termini: 04/12/2017

Premi Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorals de Funcas (Convocatòria 2016-2017)

Els Premis Enrique Fuentes Quintana tenen com a objectiu recompensar l'esforç, el compromís i el dur treball que exigeix la realització d'una tesi doctoral. Hi ha quatre categories: ciències de la salut, ciències socials, humanitats i enginyeria, matemàtiques, arquitectura o física.

01/12/2017
Premis Extraordinaris de Doctorat, curs 2016-17 La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat. 02/11/2017 a 30/11/2017
II Convocatòria RED CEI's d'Ajuts a la Mobilitat de Doctors (postdoc) II Convocatòria d'Ajuts a la Mobilitat de Doctors per contribuir a dinamitzar el Sistema Alimentari facilitant la mobilitat de mobilitat de doctors (postdoc). 
- Àmbits: producció primària (agricultura, ganaderia i pesca) i tecnologies avançades de la producció alimentària, transformació agroalimentària, nutrició i salut, restauració i gastronomia. 
- Bases de la convocatòria
20/11/2017 14h, (GTM+1)
URV - Programa Martí i Franqués d'ajuts a la investigació. contractes de personal investigador predoctoral en formació (PMF-PIPF) - 2017 Per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral en Formació per cursar un programa de doctorat a la URV

Primera edició: 12/06/2017 13h, (GTM+1)

Segona edició: 07/11/2017 13h, (GTM+1)

Beques de la Fundación Universitaria Oriol Urquijo

Beques per realitzar una tesi doctoral en els següents àmbits: Filosofia i Lletres, Dret, Ciències Socials i Teologia. 31/10/2017
II Convocatòria d'ajudes a projectes de recreca aplicada al desenvolupament de tecnologies accessibles (Indra - Fundación Universia)

Per projectes d'innovació, amb una durada màxima de 12 mesos, dirigits al desenvolupament de solucions tecnològiques, des de programari a dispositius, instruments o equips, que puguin ser utilitzats per o per a persones amb discapacitat.

25/10/2017
Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI 2017) Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors. 18/10/2017 15h (GTM+1)
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2018) AGAUR Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors. 16/10/2017
Premi 2017 a treballs de recerca conclosos o tesis doctorals Premi del "Consejo Económico y Social" d'Aragó a treballs de recerca conclosos o tesis doctorals. 10/10/2017
Premi 2017 d'investigació "Ángela López Jiménez" Premi per tal de reconèixer i facilitar la realització d'un projecte d'investigació sobrte matèries de trascendència econòmica, social o laboral que tingui especial interès per a Aragó.  10/10/2017
Premis Nacionals de Recerca 2017 (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació) Cinc categories: Premi Nacional de Recerca; Premi Nacional de Recerca al Talent Jove; Premi Nacional de Comunicació Científica; Premi Nacional de Mecenatge Científic; i Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I. Ampliat fins 16/10/2017 14h (GTM+1)
Canon Foundation Fellowships 15 ajuts dirigit a investigadors europeus i japonesos, de qualsevol àmbit de coneixement, per fer una estada d'entre 3 mesos i un any a Japó o Europa. 15/09/2017
Ajuts MOBINT Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2017-2018 (MOBINT). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 21/08/2017
Premis INAP 2016 i 2017 Premis per a tesis doctorals de l'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP):
  • Premi INAP- Edició 2016: tesis defensades en el període de l'1 de gener de 2015 al 30 de juny de 2016
  • Premi INAP- Edició 2017: tesis defensades en el període de l'1 de juliol de 2016 i el 31 de juliol de 2017
14/08/2017
Ajuts a les millors idees emprenedores Fomentar la creació d'empreses entre els estudiants de la URV 31/07/2017
Premi Tarragonès Beca d'Investigació 2017 Projectes d'investigació sobre el Tarragonès, en l'àmbit de les Humanitats 07/07/2017
Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2017) Dirigits a les persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2016, que hagin obtingut el títol de doctor/a en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català 04/07/2017
Premi Cum Laude Tesis doctorals redactades en català, a qualsevol universitat de la Xarxa Vives, que han obtingut la qualificació de Cum Laude en la modalitat d'Humanitats (tesis defensades durant l'any 2016). 30/06/2017
Beques Iberoamerica. Santander Investigació. Santander Universitats. 2017. Espanya Personal docent i investigador i alumnes de Doctorat de les universitats espanyoles participants. 30/06/2017
URV - Programa Martí i Franqués d'ajuts a la investigació. Contractes postdoctorals. Starting Grant (PMF-POST) - 2017 Per a investigadors/res de qualsevol nacionalitat i edat que vulguin realitzar investigació en les fronteres del coneixement. 12/06/2017 13h, (GTM+1)
Premis "Agustín de Betancourt y Molina" i "Juan López de Peñalver" Dirigit a investigadors i professionals joves que hagin realitzat contribucions rellevants en l'àmbit de les enginyeries 31/05/2017
Ajuts a la Formació de la Fundació Joan Maragall per al curs 2017-2018 Persones interessades en traçar ponts entre qualsevol sector de la cultura i el cristianisme 22/05/2017
Beques Fulbright pel curs 2017-18 Per realitzar una estada de recerca de màxim 12 mesos (renovables) en una universitat dels Estats Units 08/05/2017
EU-FORA Scientific Poster Competition Estudiants de doctorat interessats en seguretat alimentària que vulguin fer una estada de formació a l'European Food Safety Authority (EFSA) 05/05/2017
Beques Balsells - Generalitat de Catalunya a la University of Colorado, Boulder (BBC), en l'àmbit de l'enginyeria Per estudiants que hagin obtingut una titulació en l'àmbit de l'enginyeria que hagin estat admesos al College of Engineering and Applied Science (CEAS) de la University of Colorado, Boulder 06/04/2017
Max Planck Luxembourg PhD Scholarships 2018 Per fer estades de màxim 12 mesos al Max Planck Institute Luxembourg duent a terme recerca en l'àmbit del Dret 30/04/2017
ARES - Ajuts URV Fundació Bancària La Caixa per realitzar estades de recerca a l'estranger Destinat a personal investigador de la URV per fer estades de recerca en centres de prestigi internacional 31/03/2017
Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica Investigadors espanyols, menors de 40 anys, en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social 30/04/2017
Martí i Franquès COFUND fellowship programme The Martí i Franquès COFUND Fellowships Programme (MFP) is a redesign of the existing MF programme, offering 25 doctoral contracts at the Universitat Rovira i Virgili (URV). The programme is uniquely shaped to offer the best training stemming from the "triple i" principles of the Marie Sklodowska-Curie Actions: international, interdisciplinary and intersectorial. 15/04/2017
Premi Consell Social a l'Impacte Social de la Recerca Avançar cap a una cultura que integri l'impacte social en les diferents etapes del procés científic 30/04/2017
Obra Social "la Caixa": Beques per a cursar estudis de posgrau a Amèrica del Nord i la zona Àsia-Pacífic 55 beques per cursar estudis de postgrau a l'Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic 04/04/2017
Ajudes predoctorals a la Investigació, fundació Banc Sabadell

Ajudes per a investigadors de nacionalitat espanyola en procés de realització de la tesi doctoral en una universitat espanyola, en els àmbits de ciències socials i humanitats. 

01/03/2017
Obra Social "la Caixa": Beques per a estudis de doctorat a l'Estat Espanyol 20 beques per cursar estudis de doctorat en universitats i centres de recerca espanyols 28/02/2017
Ajudes per a la formació del professorat universitari (FPU)

Titulats universitaris matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola

03/02/2017, 14h (GMT+1)
Obra Social "la Caixa": Beques per a investigadors internacionals 57 beques per a investigadors internacionals per cursar estudis de doctorat als millors centres de recerca espanyols 02/02/2017
Obra Social "la Caixa": Beques per a estudis de postgrau a Europa 65 beques per cursar estudis de postgrau en universitats europees  02/02/2017
Ajudes complementaries destinades a beneficiaris del subprograma de formació del professorat universitari (FPU). Estancies breus en centres estrangers, y excepcionalment espanyols (any 2017) 

Titulats universitaris matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola

30/01/2017, 14h (GMT+1)
Ajudes complementaries destinades a beneficiaris del subprograma de formació del professorat universitari (FPU). Trasllats temporals a centres estrangers (any 2017) 

Titulats universitaris matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola

30/01/2017, 14h (GMT+1)
Ajudes per a contractes predoctorals del Programa "Salvador de Madariaga" en l'Institut Universitari Europeu per a l'any 2017

Titulats universitaris matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola

31/01/2017, 14h (GMT+1)
MINECO: Ajudes per contractes per la formació d'investigadors en empreses (Doctorats Industrials) del Ministeri d'Economia i Competitivitat Dirigides a empreses que vulguin contractar un estudiant de doctorat per desenvolupar un projecte de recerca industrial o desenvolupament experimental. 15/02/2017
MINECO: Ajudes per a contractes Torres Quevedo (PTQ) del Ministeri d'Economia i Competitivitat  Dirigides a empreses que vulguin contractar doctors per desenvolupar un projecte de recerca industrial, desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs. 09/02/2017