Universitat Rovira i Virgili

Dret - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó    encarnacio.ricart(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó  (president)   Dra. Ma. Encarnació Ricart Martí (secretari)
Dra. Susana Borrás Peinat   Dra. Maria del Carmen Gómez Buendía
Dra. Anna Giménez Costa   Dra. Núria Torres Rosell 
Dr. Endrius Eliseo Cocciolo   Dr. Antonio Maria Jordà Fernández
Dra. Eva Zafra Aparici    
Places de nou ingrès  25 

El programa oficial de doctorat en Dret de la Universitat Rovira i Virgili, verificat per l'AQU, ha format desenes de doctors en totes les àrees jurídiques.

Té per objectiu fonamental permetre assolir el màxim títol universitari -el de doctor o doctora- amb la realització de la tesi en qualsevol àmbit jurídic, i molt especialment en el dret de l'empresa i de la contractació, el dret ambiental, en l'administració i el dret, i la justícia penal, ja que la Universitat Rovira i Virgili imparteix un màster oficial en totes aquestes àrees científiques.

Els doctors en Dret tenen millors oportunitats d'accedir a un gran ventall d'oportunitats de treball, ja que han acreditat la capacitat per identificar i resoldre amb solvència qualsevol problema jurídic.

A més, diferents sistemes d'oposició a cossos públics de l'Estat valoren com a mèrit posseir el títol de doctor o doctora: així, per exemple, es reconeix com a mèrit per a les oposició de la cambra i cinquè torn a les oposicions de magistrat.

De la mateixa manera, en l'àmbit privat i públic, el títol serveix per acreditar els coneixements necessaris per accedir amb responsabilitat a càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica; mediació, conciliació i arbitratge; resolució judicial de conflictes, i també a l'activitat docent i investigadora especialitzada en les universitats i altres centres de recerca.