Universitat Rovira i Virgili

Dret - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Joan Picó i Junoy   joan.pico(ELIMINAR)@urv.cat
Places de nou ingrès  20 

El programa oficial de doctorat en Dret de la Universitat Rovira i Virgili, verificat per l'AQU, ha format desenes de doctors en totes les àrees jurídiques.

Té per objectiu fonamental permetre assolir el màxim títol universitari -el de doctor o doctora- amb la realització de la tesi en qualsevol àmbit jurídic, i molt especialment en el dret de l'empresa i de la contractació, el dret ambiental, en l'administració i el dret, i la justícia penal, ja que la Universitat Rovira i Virgili imparteix un màster oficial en totes aquestes àrees científiques.

Els doctors en Dret tenen millors oportunitats d'accedir a un gran ventall d'oportunitats de treball, ja que han acreditat la capacitat per identificar i resoldre amb solvència qualsevol problema jurídic.

A més, diferents sistemes d'oposició a cossos públics de l'Estat valoren com a mèrit posseir el títol de doctor o doctora: així, per exemple, es reconeix com a mèrit per a les oposició de la cambra i cinquè torn a les oposicions de magistrat.

De la mateixa manera, en l'àmbit privat i públic, el títol serveix per acreditar els coneixements necessaris per accedir amb responsabilitat a càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica; mediació, conciliació i arbitratge; resolució judicial de conflictes, i també a l'activitat docent i investigadora especialitzada en les universitats i altres centres de recerca.