Universitat Rovira i Virgili

Dret - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Joan Picó i Junoy   joan.pico(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Joan Picó Junoy (president)   Dr. Endrius Cocciolo (secretari)
Dra. Susana Borrás Peinat   Dra. Carmen Gómez Buendía
Dra. Anna Giménez Costa   Dra. Núria Torres Rosell
Places de nou ingrès  25 

El programa oficial de doctorat en Dret de la Universitat Rovira i Virgili, verificat per l'AQU, ha format desenes de doctors en totes les àrees jurídiques.

Té per objectiu fonamental permetre assolir el màxim títol universitari -el de doctor o doctora- amb la realització de la tesi en qualsevol àmbit jurídic, i molt especialment en el dret de l'empresa i de la contractació, el dret ambiental, en l'administració i el dret, i la justícia penal, ja que la Universitat Rovira i Virgili imparteix un màster oficial en totes aquestes àrees científiques.

Els doctors en Dret tenen millors oportunitats d'accedir a un gran ventall d'oportunitats de treball, ja que han acreditat la capacitat per identificar i resoldre amb solvència qualsevol problema jurídic.

A més, diferents sistemes d'oposició a cossos públics de l'Estat valoren com a mèrit posseir el títol de doctor o doctora: així, per exemple, es reconeix com a mèrit per a les oposició de la cambra i cinquè torn a les oposicions de magistrat.

De la mateixa manera, en l'àmbit privat i públic, el títol serveix per acreditar els coneixements necessaris per accedir amb responsabilitat a càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica; mediació, conciliació i arbitratge; resolució judicial de conflictes, i també a l'activitat docent i investigadora especialitzada en les universitats i altres centres de recerca.