Universitat Rovira i Virgili

Dret - Activitats

+ PhD

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques,  en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives i obligatòries).

El programa de doctorat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili ofereix la possibilitat de fer dues activitats formatives específiques: col·laboració docent i formació en seminaris.

a) Amb la primera activitat es pretén que els doctorands potenciïn la capacitat de transmetre a la comunitat universitària els coneixements que van adquirint durant la realització de la tesi doctoral.

b) Amb la segona activitat s'afavoreix que els doctorands puguin crear i desenvolupar un projecte de recerca específic dins la seva àrea de coneixement basat en idees originals i innovadores, ja que el contacte amb altres especialistes de la matèria els permetrà accedir a nous plantejaments i formes de dur a terme aquest projecte.

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat