Universitat Rovira i Virgili

Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria - Què investiguem?

+ PhD

Contacta'ns

L'objectiu essencial es dedica a establir el context paleoecològic de les dispersions humanes al llarg del pliocè final i plistocè a la conca mediterrània pel que fa als aspectes paleoclimàtics, paleobiològics i de comportament. Aquestes tres qüestions, l'evolució del clima, les dispersions de fauna i l'evolució tecnocultural han actuat com a causes efectives en els diferents episodis de dispersió humana des del pliocè fins al plistocè mitjà.

L'activitat del grup se centra en l'estudi de l'ecologia, dinàmica de poblacions i canvi cultural que caracteritza les societats humanes al llarg de la prehistòria, des de la primera evidència de comportament neandertal fins a l'emergència de les primeres societats agrícoles i les pràctiques ramaderes (neolític). Aquesta investigació es porta a terme des d'una òptica multidisciplinària, ja que integra dades de diferents disciplines.

Aquest grup estudia l'evolució humana en els seus desenvolupaments biològic, social i tecnològic al llarg del plistocè inferior i mitjà. El seu enfocament es basa en una forta inversió en treball de camp, amb anàlisi sistemàtica de les restes trobades que els converteixi en dades empíriques significatius, i en experimentació original com a part de processos de contrastació científica.