Universitat Rovira i Virgili

Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria - Activitats

+ PhD

Contacta'ns

Es defineix a nivell institucional una oferta d'activitats transversals d'entre les quals els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comuns per a tots els programes de doctorat, afavorint així l'ampliació de coneixements, la Obtenciónde competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulta les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries).

Per al programa de doctorat Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria, les activitats específiques són les següents:

La mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa per al programa de doctorat Erasmus Mundus de Quaternari i Prehistòria és de caràcter obligatori. Es pot fer alguna estada de recerca a les universitats i/o institucions següents:

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat