Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Francesc Xavier Sureda Batlle   francesc.sureda(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Francesc Xavier Sureda Batlle (president)   Dr. Marçal Salvadó Artells (secretari)
Dr. Josep Ribalta Vives   Dr. Jorge Salas Salvadó
Dra Josepa Gené Díaz    
Places de nou ingrés  40 

L'objectiu del programa de doctorat de Biomedicina és formar professionals de l'àmbit de la salut, conscients del paper essencial que la recerca i el mètode científic tenen en el seu futur professional, tingui relació o no amb la investigació com a sortida professional. Una formació investigadora adequada permet resoldre d'una manera lògica i sistemàtica i al mateix temps anar formant-se contínuament. El programa de doctorat s'assegura que els doctorands adquireixin els coneixements i les habilitats tècniques per a l'activitat investigadora, que coneguin els mecanismes i els procediments de la gestió de la recerca i que això els permeti aplicar-la amb solvència en la seva pràctica professional.

Disciplines relacionades amb l'atenció sanitària i la salut pública: