Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Àrees de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'Investigació Directors/es
- Taxonomia, epidemiologia i impacte sanitari de bacteris potencialment patògens a l'aigua i/o aliments.
Dra. Josefa Figueras Salvat(ELIMINAR) - CV
Dra. Marta Sanchís Talón(ELIMINAR) - CV
Dra. Cristina Gutiérrez Fornés(ELIMINAR) - CV
- Taxonomia morfològica i molecular de fongs microscòpics d'interès clínic i/o ambiental.
Dr. Aberto Miguel Stchigel Glikman(ELIMINAR) - CV
Dra. Dania García Sánchez(ELIMINAR) - CV
Dr. José Francisco Cano Lira(ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Guarro Artigas(ELIMINAR) - CV
Dra. Josepa Gené Díaz(ELIMINAR) - CV
- Fongs oportunistes patògens per a l'home: sensibilitat antifúngica i patogenicitat.
Dr. Javier Capilla Luque(ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Guarro Artigas(ELIMINAR) - CV
Dra. Loida López Fernández(ELIMINAR) - CV
Dr. Emilio Manuel Mayayo Artal(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Indicadors d'estrès oxidatiu en població sana i malalta
Dra. Maria Rosa Nogués Llort(ELIMINAR) - CV
Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Giralt Batista(ELIMINAR) - CV
- Neurotoxicitat i neuroprotecció
Dr. Francesc X. Sureda Batlle(ELIMINAR) - CV
Dr. Jaume Folch López(ELIMINAR) - CV 
- Valoració de l'eficàcia i seguretat de tractaments farmacològics, nutricionals i fisioterapèutics
Dra. Maria Rosa Nogués Llort(ELIMINAR) - CV
Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Giralt Batista(ELIMINAR) - CV
Dr. Esteban Sepulveda Ramos(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Efectes dels contaminants químics en la salut
Dr. Domènec  Sànchez Cervelló(ELIMINAR)  - CV
Dr. José L. Domingo Roig(ELIMINAR)  - CV
Dra. Margarita Torrente Torné(ELIMINAR)  - CV
Dra. Marta Schuhmacher Ansuategui(ELIMINAR) - CV
Dr. Martí Nadal Lomas(ELIMINAR) - CV
Dra. Mercedes Gómez Arnaiz(ELIMINAR)  - CV
Dra. Montserrat Bellés Mateu(ELIMINAR) - CV
Dra. Tania Garcia Soldevila(ELIMINAR)  - CV
Dra. Victòria Linares Vidal(ELIMINAR)  - CV
Dra. María Cabré Bargalló(ELIMINAR) - CV

Directors/es col·laboradors/es

Dr. Josep Rovira Solano(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Marquès Bueno(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Xarxes de Vigilància Radiològica Ambiental de mesura continua i en temps real
Dr. Marçal Salvadó Artells(ELIMINAR) - CV
Dr. Ramon Casanovas Alegre
Dra. Elena Prieto Butillé(ELIMINAR) - CV
- Dosimetria en radiodiagnòstic
Dr. Marçal Salvadó Artells(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Cros Torrents(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Valoració, intervenció i docència en Fisioteràpia
Dra. Isabel Salvat Salvat(ELIMINAR) - CV
Dra. Sonia Monterde Pérez(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Neurobiologia cel·lular
Dr. Francisco Javier Valderrama Canales(ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Maria Tomàs i Ferré(ELIMINAR) - CV
Dr. Manuel Santafé Martínez(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Angel Lanuza Escolano(ELIMINAR) - CV
Dra. Neus Garcia Sancho(ELIMINAR) - CV
Dr. Nicolau Ortiz Castellón(ELIMINAR) - CV
Línias d'Investigació Directors/es
- Metabolòmica de malaties poligèniques
Dr. Oscar Yanes Torrado(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Simulació numèrica aplicada al cos humà
Dr. Gerard Fortuny Anguera(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Dieta mediterrània, salut cardiovascular i control del pes corporal
Dr. Joan Domènech Fernández Ballart(ELIMINAR) - CV
Dr. Jordi Salas Salvadó(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mònica Bulló Bonet - CV
Director col·laborador
Dr. Andrés Díaz López - CV
- Metodologies per al disseny, avaluació i validació d'aliments i altres factors per a reduir les malalties cròniques 
Dr. Francisco Martín Luján - CV
Dra. Rosa Solà Alberich(ELIMINAR) - CV
Dr.Anna Pedret Figuerola(ELIMINAR) - CV
Dra. Rosa Maria Valls Zaragoza(ELIMINAR) - CV
-Educació per la salut
Dra. Elisabet Llauradó Ribé(ELIMINAR) - CV
Dr. Joan Domènech Fernández Ballart(ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Arimany Manso(ELIMINAR)
Dra. Lucía Tarro Sánchez(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Rosa Nogués Llort(ELIMINAR) - CV
Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Giralt Batista(ELIMINAR) - CV
Dra. Rosa Solà Alberich(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Diagnòstic clínic de tumors cutanis
Dr. Pedro Zaballos Diego(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Infeccions per microorganismes multiresistents
Dr. Antoni Castro Salomó(ELIMINAR) - CV
Dr. Francesc Vidal Marsal (ELIMINAR)- CV
Dra. Maria del Mar Olga Pérez Moreno(ELIMINAR) - CV
- Recerca en infecció per VIH
Dr. Francesc Vidal Marsal (ELIMINAR)- CV
Directores col·laboradors
Dra. Esther Rodríguez Gallego (ELIMINAR)- CV
Dra. Anna Rull Aixa (ELIMINAR)- CV
- Sèpsia, inflamació i seguretat
Dr. Albert Sandiumenge Camps - CV
Dr. Alejandro Hugo Rodríguez Oviedo(ELIMINAR) - CV
Dr. Gonzalo Sirgo Rodríguez (ELIMINAR)- CV
Dra. María Amparo Bodí Saera (ELIMINAR)- CV
Dra. Mònica Magret Iglesias(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Estat nutricional i salut. Estudis epidemiològics en diferents etapes de la vida
Dra. Josefa Canals Sans(ELIMINAR) - CV
Dra. María Adoración Romaguera Bosch
Dra. Victoria Arija Val(ELIMINAR) - CV
Director/a col·laborador/a
Dr Germán López Cortacans - CV
Dra. Cristina Rey Reñones(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Recerca en Atenció Primària

Dr. Angel Vila Corcoles(ELIMINAR) - CV
Dr. Bernardo Costa Pinel(ELIMINAR) 
Dr. Carles Llor Vilà(ELIMINAR)
Dra. Cinta de Diego Cabanes(ELIMINAR)
Dr. Enric Aragonès Benaiges(ELIMINAR)
Dr. Francisco José Barrio Torrell(ELIMINAR) 
Dr. Joan Josep Cabré Vila(ELIMINAR) 
Dra. Olga Ochoa Gondar(ELIMINAR)
Dra. Silvia Hernández Anadón(ELIMINAR)
Dr. Roger Jesus Pla Fornós
Director col·laborador
Dr. Ramon Segarra Álamo(ELIMINAR) - CV
Dr. Carlos Brotons Cuixart - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor

Dr. Cristóbal Añez Simón(ELIMINAR)  - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Recerca en oftalmologia
Dr. Antonio Moreno Ribas (ELIMINAR) - CV
Dr. José Callizo Planas(ELIMINAR)
Dr. Pere Romero Aroca(ELIMINAR) - CV
  
Línies d'Investigació Directors/es
- Epidemiologia i factors pronòstics en càncer
Dr. Joan Carles Vilanova Busquets(ELIMINAR) 
Dr. Josep Gumà Padró(ELIMINAR) - CV
Dra. Meritxell Arenas Prat  - CV
Dr. Sebastià Sabater Martí(ELIMINAR)
Dra. Sandra Guaita Esteruelas - CV
- Nous marcadors moleculars en càncer de mama i limfomes
Dr. Carlos López Pablo(ELIMINAR) - CV
Dra. Marylène Lejeune(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
-Recerca en malalties otorino-laringològiques
Dr. Enric Figuerola Massana(ELIMINAR) - CV
Dr. Fernando Guallart Domenech(ELIMINAR) - CV
Dr. Francesc Xavier Avilés Jurado(ELIMINAR) - CV
Dr. Joaquin Mullol Miret(ELIMINAR) 
Dra. Ximena Terra Barbadora(ELIMINAR) - CV
Director/a col·laborador/a
Dra. Anna Guillén Solà - CV
Dra. Ester Marco Navarro - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Recerca en diabetis i obesitat
Dra. Ana Megía Colet(ELIMINAR) - CV
Dra. Carolina Serena Perelló(ELIMINAR) 
Dr. Joan Vendrell Ortega (ELIMINAR)- CV
Dra. Matilde Rodríguez Chacón(ELIMINAR) - CV
Dra. Sonia Fernández Veledo(ELIMINAR) - CV
Dra. Mónica Ballesteros Pérez(ELIMINAR) - CV
Dra. Mónica Millán Scheiding(ELIMINAR) - CV
- Inflamació i oxidació en arteriosclerosi, obesitat i altres trastorns.
Dr. Ángel Luis Corbí López(ELIMINAR)
Dr. Carlos Alonso-Villaverde Lozano(ELIMINAR) - CV
Dr. Jorge Joven Maried (ELIMINAR)- CV
Dra. Laura Fernández Sender(ELIMINAR)
Dr. Vicente Martín Paredero(ELIMINAR) - CV
Dr. Jorge Camps Andreu(ELIMINAR) - CV
- Lípids i arteriosclerosi
Dr. Joan Carles Vallvé Torrente(ELIMINAR) - CV
Dra. Josefa Girona Tell(ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Ribalta Vives(ELIMINAR) - CV
Dr. Lluís Masana Marín(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Guardiola Guionnet(ELIMINAR) - CV
Dr. Raimon Ferré Vallès(ELIMINAR) - CV
Dr. Ricardo Rodríguez Calvo(ELIMINAR)
Dra. Daiana Ibarreche Guerediaga(ELIMINAR) - CV
Dra. Silvia Remedios Paredes González-Albo(ELIMINAR) - CV
- Fisiopatologia de l'obesitat i Inflamació de teixits grassos
Dr. Cristobal M. Richart Jurado(ELIMINAR) - CV
Dr. Juan José Sirvent Calvera(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Teresa Auguet Quintillà(ELIMINAR) - CV
Dra. Rosa Jorba Martin(ELIMINAR) - CV
- Recerca en Cardiologia
Dr. Alfonso Martín Martínez(ELIMINAR) 
Dr. Alfredo Bardají Ruiz(ELIMINAR) - CV
Dr. Krister Paul Gustav Axelsson(ELIMINAR)
Dr. Josep M. Alegret Colomé(ELIMINAR) - CV
Dra. Rosa Dalmau Llorca(ELIMINAR) - CV
Director/a col·laborador/a
Dra. Delicia Inés Gentille Lorente - CV
Dr. Josep Lluís Clua Espuny - CV

- Malalties autoimmunes i risc cardiovascular

Dr. Antoni Castro Salomó(ELIMINAR) - CV
- Trombosi
Dr. Antoni Castro Salomó(ELIMINAR) - CV
- Risc cardiovascular i malaltia renal crònica
Dr. Alberto Martínez Vea(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Salut i envelliment
Dra. Rosa Solà Alberich(ELIMINAR) - CV
- Factors bioquímics, genètics i ambientals relacionats amb la programació del desenvolupament i la salut 
Dr. Joan Fernández Ballart(ELIMINAR) - CV
Dra. Michelle Murphy(ELIMINAR) - CV
- Investigació en pediatria i desenvolupament humà
Dr. Albert Feliu Rovira(ELIMINAR) - CV
Dr. Joaquín Escribano Subias(ELIMINAR) - CV
Dra. Montserrat Bosque Garcia(ELIMINAR)
Dra. Natalia Ferré Pallàs(ELIMINAR) - CV
Dr. Ricardo Closa Monasterolo(ELIMINAR) - CV 
Dra. Verónica Luque Moreno(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Base genètica i molecular de les malalties complexes
Dra. Elisabet Vilella Cuadrada(ELIMINAR) - CV
Dra. Lourdes Martorell Bonet(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Medicina basada en la evidència: revisions sistemàtiques de la literatura
Dr. Joaquín Escribano Subias(ELIMINAR) - CV
Dra. Natalia Ferré Pallàs(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Cirurgia general i de l'aparell digestiu
Dra. Fátima Sabench Pereferrer(ELIMINAR) - CV
Dra. Rosa Jorba Martin(ELIMINAR) - CV
Dra. Aleidis Caro Tarragó(ELIMINAR) - CV
Dr. Javier de Oca Burguete 
- Cirurgia de l'obesitat i metabòlica: estudis clínics i experimentals
Dr. Daniel del Castillo Déjardin(ELIMINAR) - CV
Dra. Fátima Sabench Pereferrer(ELIMINAR) - CV